صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 11 اسد 1396 هجری شمسی

    فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروز سباوون ننگرهای نابغه کشور را با اهدای نشان وتقدیرنامه مورد تحسین وستایش قرارداد.

     رئیس مشرانوجرگه درحالیکه سناتورعبدالطیف نهضت یار وسید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مجلس نیزحضورداشتند، سباوون ننگرهاری را شخص با استعداد وسرمایه های معنوی کشوردانسته ،افزود تدریس شما درسن یازده سالگی درنهادهای تحصیلات عالی پیشاور نشان می دهد که ازذکاوت واستعداد فوق العاده برخوردار هستید ونابغه واقعی می باشید.

11-Asad96-MUL1.JPG

    مسلم یارسباوون را ازافتخارات مردم افغانستان دانسته،گفت ایجاب می نماید که برای استفاده ازتجربیات موصوف یک مرکزتحقیقی علمی ایجاد گردد تا محقیقین جوان ازآن استفاده نمایند وخاطر نشان ساخت که این نابغه نوجوان دردوره بعدی پارلمان آموزشی جوانان شرکت خواهندکردودر یک بحث توضیحی پیرامون اموخته های خود با اعضای پارلمان جوانان معلومات ارایه خواهدکرد.

    رئیس مشرانوجرگه ضمن صحبتی اذعان نمود که  دشمنان علم وپیشرفت این مرزبوم تحمل لیاقت، استعداد وذکاوت همچو نابغه ها را ندارند؛ امیدوارم که سباوون یکجا با فامیل خویش به وطن برگشت نماید واطمینان می دهم که زمینه زندگی مناسب وبهتر را برایشان فراهم خواهد شد.

   سباوون ننگرهای درحالیکه پیرامون فعالیت ودستاوردهای خویش درپیشاور معلومات می داد ازاستقبال گرم مردم افغانستان وتقدیرمعنوی رئیس مشرانوجرگه ابرازقدردانی وسپاسگذاری نمود.

11-Asad96-MUL2.JPG

درپایان ملاقات فضل هادی مسلم یار با اهدای تقدیرنامه ومدال مشرانوجرگه نابغه نوجوان کشوررا تحسین نموده وچند جلد کتب به شمول قانون اساسی واصول وظایف داخلی مشرانوجرگه را نیز به موصوف اهدا نموده وبعدا سباوون ننگرهاری به معیت رئیس مشرانوجرگه وسایرین از تالارهای جلسات عمومی وکمیته روسا،کتابخانه،تالارمطبوعات وسایربخش های مشرانوجرگه شورای ملی بازدیدنموده که ازسوی مسوولین مربوطه در مورد اجراات کاری شان معلو مات ارایه میگردید.

هکذا داکتر فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز شکایت مدیر منابع بشری ریاست معارف شهر کابل را با رئیس معارف ان اداره  مطرح نمود.

11-Asad96-MUL3.JPG

در جلسه داکتر فیصل سمیع گفت نامبرده بعداز چند روز خدمت در این سمت از وظیفه برکنار و به عوض ان شخص دیگری از سوی ریاست منابع بشری وزارت گماشته می شود که این کار ان اداره خلاف قانون می باشد در صورتیکه به این مسله رسیدگی صورت نگیرد موضوع به سارنوالی ارجاع خواهند شد.