صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 11 اسد 1396 هجری شمسی

     هییت کمیسیون امورمعلولین، رفاه عامه، محیط زیست، منابع طبیعی ، صحت ، کاروگروتربیت بدنی مشرانوجرگه به ریاست نثاراحمد حارس وبه شرکت معین وبرخی ازرؤسای اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست، برخی مسوولان وزارتهای زراعت، داخله، صحت عامه، شاروالی کابل، موسسه نهاد سبزافغانستان بخاطرحل مشکلات کول حشمت خان ازآن ساحه پیش ازچاشت امروز دیدار نمودند.

   نخست مسوولان مذکور ضمن ارایه گزارشی درزمینه گفتند انداختن زباله ها وکثافات درساحه کول حشمت خان، نبود آب درچهارفصل، غصب ملکیت های کول به نسبت کمبود پرسونل حفاظتی ازمشکلات عمده بوده که تا هنوزبه آن ادارات ذیربط دست وپنجه نرم می نماید، امیدواریم که هییت کمیسیون این مسایل مانند گذشته  طورجدی مورد بررسی قراردهد.

  نثاراحمد حارس رئیس کمیسیون ضمن تقدیرازکارکردهای مسوولان وعده سپرد که بخاطررفع مشکلات موجود درساحه، مسوولان ذیربط را به مجالس کمیسیون فراخوانده درحل مشکلات وچالش های موجود اقدامات لازم را به خرچ خواهند داد.

   همچنان دراین بازدید مشخص شد که کم توجهی منسوبان امنیتی درحوزه های اول وهشتم شهرکابل باعث شده تا موترشوی ها، موجودیت مواشی، انداختن خاک های اضافی وزباله ها، ساخت راه های فرعی دراطراف کول ازسوی مردم افزایش یابد واگربه این وضعیت توجه نگردد احتمال می رود که برخی ملکیت های دیگرنیزمورد تصرف زورمندان قرارگیرد.