صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 9 اسد 1396 هجری شمسی

    نثاراحمد حارس رئیس  کمیسیون امورمعلولین، رفاه عامه ومحیط زیست مشرانوجرگه  امروز طی نشستی کارکرد های برخی کارمندان وزارت صحت عامه را قدر دانی نمود.

9-Asad96-Rifai.JPG

درآغاز سناتورحارس ضمن صحبتی، اقدام اخیر رئیس جمهور کشوررا مبنی برگماشتن جوانان درسطح رهبری ادارات ملکی بجا وقابل ستایش دانسته،گفت راه یافتن جوانان نخبه وتحصیل کرده در رهبری ادارات  نتیجه مثبت را درقبال داشته ودر آینده نزدیک ما شاهد حکومت داری خوب خواهیم بود.

بعدا رئیس  کمیسیون،خدمات وکارکردهای داکتر سید قمرالدین حافظ سرپرست معینیت مالی واداری وزارت صحت عامه ، محمد ظاهر وزیری مسوول امورپارلمانی،حسیب الله بارکزی مدیر عمومی اداری ریاست خدمات طب عدلی آن وزارت و فضل احمد فضلی  آمرساحه کول حشمت خان مربوط وزارت زراعت را برشمرده و تقدیر نامهای کمیسیون را به هریک آنان تفویض نموده، موفقیت های بیشترشان آرزو نمود.