صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 26 سرطان 1396 هجری شمسی

       مراسم فاتحه ودعاخوانی مرحوم الحاج ملک محمد عمرخان، پدربزرگوارفضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی وشخصیت جهادی، بزرگ قومی وبا نفوذ زون شرق کشور امروز برگزارشد.

26-Saratan96-MUT1.JPG

26-Saratan96-MUT10.JPG

    این مراسم فاتحه خوانی که ازسوى فضل هادى مسلم يار ریيس مشرانوجرگه ، خانواده واقارب مرحومی، ریاست عمومی دارالانشای مجلس،بزرگان قومی،شخصیت های جهادی

26-Saratan96-MUT11.JPG

26-Saratan96-MUT12.JPG

 وسیاسی ولایت ننگرهاردرالحاقيه شوراى ملى برگزار شده بود، درآن قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری،عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، هیئت اداری

26-Saratan96-MUT6.JPG

26-Saratan96-MUT14.JPG

 مجلسین شورای ملی، قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس واعضای ستره محکمه، پروفیسور استاد عبدالرب رسول سیاف رئیس شورای ثبات  وحراست افغانستان، صلاح الدین ربانی رئیس

26-Saratan96-MUT15.JPG

26-Saratan96-MUT16.JPG

 جمعیت اسلامی،  نماینده گان مردم درپارلمان وشوراهای ولایتی، اعضاى كابينه، رئیس واعضای شورای عالی صلح، رهبران احزاب سیاسی وجهادی،رؤسای دارالانشا ها وکارمندان

26-Saratan96-MUT2.JPG

26-Saratan96-MUT3.JPG

 مجلسین شورای ملی،مسوولان کمیسیونهای مستقل ، مشاورین ریاست جمهوری وریاست اجرائیه وشخصيت علمى وسياسى، جنرالان ومنسوبان قوای مسلح، برخی والیان برحال

26-Saratan96-MUT4.JPG

 وپیشین، ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی وهزاران شهروند کشور اشتراک نموده،به روح مرحوم ملک محمد عمرخان  پدر رییس مشرانوجرگه  اتحاف دعا نمودند.


26-Saratan96-MUT13.JPG

   در مراسم فاتحه خوانی فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه طی صحبتی از تشریف آوری مقامات دولتی، رهبران جهادی وسیاسی،جنرالان ومنسوبین قوای مسلح،دیپلوماتان

26-Saratan96-MUT8.JPG

 کشورهای دوست مقیم کابل، ورزشکاران،استادان پوهنتون ها،باشندگان شهرها وولایات مختلف کشور وسایراشتراک کننده گان ابراز امتنان وقدردانی بعمل آورد که درمراسم دعا وفاتحه خوانی پدر مرحوم شان اشتراک وغم شریکی نمودند.

26-Saratan96-MUT7.JPG

    به همین ترتیب فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه ازوزیر دولت در امور پارلمانی،رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه بخاطرترتیب بهتر مراسم واززحمات نیروهای

26-Saratan96-MUT5.JPG

 دفاعی وامنیتی کشورستایش نموده،گفت نیروهای با افتخار ما درمراسم تشییع جنازه،تدفین وفاتحه خوانی پدرم درولایات ننگرهاروکابل امنیت اشتراک کننده گان را به وجه احسن تأمین

26-Saratan96-MUT9.JPG

 نموده بودند که جا دارد ازایشان تشکری ویژه نمود.

     مرحوم الحاج ملک محمد عمرخان یکی ازشخصیت های با نفوذ وجهادی درولایات شرقی کشور بود، به نسبت مریضی که عاید حالش گردیده بود به روزسه شنبه گذشته به عمر99

 سالگی درولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار جان را به حق سپرد که جسد وی ودرقریه دولت زی آن ولسوالی به خاک سپرده شده است.