صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 25 سرطان 1396 هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش باسترپاسوال تاج محمدجاهدوزیرامورداخله ملاقات نمود.

25-Saratan96-MUL1.JPG

دراین ملاقات که نایب منشی مجلس وشماری ازسناتوران نیزحضوداشتند داکترصدیقی ضمن ابرازامتنان وقدردانی ازتلاش های شبانه روزی نیروهای امنیتی کشور گفت دراین اواخرمنسوبین امنیتی به ویژه پولیس ملی درسرتاسرکشورهنگام عملیات های سرکوب دشمنان وپس گیری مناطق ازدست رفته دست آوردهای ملموسی داشته است که ایجاب می کند رهبری این قوت ها درتمویل،تجهیز،اعاشه واباته این قهرمانان توجه نموده به اسرع وقت به آنان رسیدگی نمایند همچنان داکترصدیقی ازوزیرامورداخله خواست تا به وضعیت امنیتی شماری ازنقاط کشور که همین اکنون مردم آن ازناامنی وخودسری های برخی افراد به ستوه آمده اند رسیدگی لازم نماید ونیز ازشکایت مردم ولایت لوگردررابطه به افزایش ناامنی هاوقتل های زنجیروی یاد آوردشده خواستارآن شدتا به بهبودوضعیتی این ولایت توجه صورت گیرد.

سپس سترپاسوال تاج محمدجاهدطی سخنانش ازحمایت مداوم مجلس سنای کشوربه نیکویی یاد آوری نموده ضمن روشنی انداختن پیرامون وضعیت امنیتی درکشور گفت نیروی جسور امنیتی کشور درهماهنگی لازم وتشریک مساعی بهتر دراین اواخر توانست ولسوالی ناوه ولایت هلمندکه ازسال ها بدینسو ازسوی دشمنان اجیر اداره می شد را دوباره تصرف وبه حاکمیت دولت بیاورد موصوف افزود شورای امنیت ملی کشور ورهبری سکتور امنیتی تدابیروبرنامه های مشخص برای سایرنقاط آسیب پذیر وناامن رویدست داشته تا ازهرطریق ممکن بدون اینکه به افراد ملکی تلفات برسد به دشمن ضربات سنگین واردگردد.