صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ حوت ۱۳۹۶
Meshran-logo.png

اجندای هفته وار مشرانوجرگه

از تاریخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۶ الی تاریخ ۱۴ سرطان ۱۳۹۶


موضوعات

تاریخ

شماره

 

کار در کمیسیونها

 

شنبه مورخ ۱۰ سرطان۱۳۹۶

 

۱

جلسه عمومی

۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).

۲. بحث روی تعدیل برخی مواد قانون جمعیت ها / کمیسیون امورزنان  .

 

یکشنبه مورخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۶

 

 

۲

 

کار در کمیسیونها

 

دوشنبه مورخ ۱۲ سرطان ۱۳۹۶

 

۳

جلسه عمومی

۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).

۲. بحث روی موافقتنامه میان د.ج.ا. افغانستان و امارات متحده عربی در عرصه مبارزه با تجارت غیر قانونی مواد مخدر، موادنشه اور و مواد پیشساز آن/ کمیسیون امور بین المللی

۳. بحث روی موافقتنامه استرداد میان افغانستان و ازبکستان / کمیسیون امور بین المللی

 

سه شنبه مورخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۶

 

۴

۱. کار در کمیسیونها

۲. تدویر جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه

 چهارشنبه مورخ ۱۴ سرطان ۱۳۹۶

 

۵