صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷
Meshran-logo.png

اجندای هفته وار مشرانوجرگه

از تاریخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۶ الی تاریخ ۱۴ سرطان ۱۳۹۶


موضوعات

تاریخ

شماره

 

کار در کمیسیونها

 

شنبه مورخ ۱۰ سرطان۱۳۹۶

 

۱

جلسه عمومی

۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).

۲. بحث روی تعدیل برخی مواد قانون جمعیت ها / کمیسیون امورزنان  .

 

یکشنبه مورخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۶

 

 

۲

 

کار در کمیسیونها

 

دوشنبه مورخ ۱۲ سرطان ۱۳۹۶

 

۳

جلسه عمومی

۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).

۲. بحث روی موافقتنامه میان د.ج.ا. افغانستان و امارات متحده عربی در عرصه مبارزه با تجارت غیر قانونی مواد مخدر، موادنشه اور و مواد پیشساز آن/ کمیسیون امور بین المللی

۳. بحث روی موافقتنامه استرداد میان افغانستان و ازبکستان / کمیسیون امور بین المللی

 

سه شنبه مورخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۶

 

۴

۱. کار در کمیسیونها

۲. تدویر جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه

 چهارشنبه مورخ ۱۴ سرطان ۱۳۹۶

 

۵