صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 27 ثور 1396 هجری شمسی

     درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس، اعتراض سناتوران درمورد عدم حضور برخی اراکین دولتی به ویژه رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ورئیس اداره توزیع تذکره های برقی درنشستهای عمومی با وزیردولت درامورپارلمانی مطرح شد.

   اما درآغاز حمله گروهی هراس افگنان بالای رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار وحمله انفجاری شب گذشته درشهرکندهارکه منجربه تلفات جانی ومالی گردیده است با شدید ترین الفاط نکوهش  گردید و با تلاوت آیه های کلام الله مجید به ارواح شهدا اتحاف دعا صورت گرفت .

    متعاقباً درجلسه اعتراض مجلس سنا درپیوند به عدم حضورنادرنادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ومحمد همایون محتاط رئیس اداره تذکرهای برقی با داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی مطرح و گفته شد عدم حضور آنها درجلسات عمومی خلاف قانون اساسی بوده باید ایشان درمورد چگونگی اخذ امتحان کارمندان که شکایاتی ازنبود سوالات به زبان پشتو می باشد پاسخ می دادند و عدم حضور آنها باعث شد که یکتعداد سناتوران به رسم اعتراض مجلس را ترک وخواهان لغو امتحان مذکور وتامین عدالت شوند.

27-Sawr96-Komita-Rowasa.JPG

     جلسه بعد ازاستماع توضیحات؛ پیشنهاد وتعهد وزیردولت درامورپارلمانی فیصله نمود که افراد ذیربط درحضوروزیردولت درامورپارلمانی درنشست روزسه شنبه دوم جوزا پیرامون شکایات سناتوران ازنحوه این امتحان پاسخ ارایه نماید.

   گفتنیست که درنشست امروزکمیته روسا باردیگربه وزیردولت درامورپارلمانی اذعان گردید که موصوف عدم حضوراراکین دولتی را به جلسات عمومی وکمیسیونها، درجلسات کابینه وشورای وزیران با رهبران حکومت وحدت ملی مطرح نمایند تا ازقانون شکنی ها جلوگیری به عمل آمده درغیرآن مشرانوجرگه دراین مورد تصامیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد.

    همچنان درجلسه فیصله شد که وزیرمالیه درمورد تطبیق بودجه ملی سال روان وچگونگی دیدگاه سناتوران درزمینه ووزیرمعارف پیرامون نا رسایی ها ومشکلات معارف به روزیکشنبه 31 ثور به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.