صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 28 حمل 1396 هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروزشماری ازمشکلات وشکایات باشنده گان ولایت پکتیا را درحضورداشت سناتورآن ولایت استماع نمود.

28-Hamal96-MUL1.JPG

دراین ملاقات یکتن به نمایندگی سایرین خواهان افزایش تشکیل موجودپولیس ملی دراین ولایت، فسادگسترده اداری درریاست معارف، غصب زمین های دولتی،تطبیق پروژه های انکشافی،قیرریزی سرک گردیز-زرمت، آغازروندکارعملی بندبرق مچلغو،تأسیسات مکاتب  وتأمین امنیت پکتیا بویژه تأمین امنیت ولسوالی جانیخیل این ولایت گردید

نایب دوم مشرانوجرگه ضمن موجه دانستن شکایت باشندگان ولایت پکتیا تعهدسپردتاجهت رسیدگی به آن موارد بامسئولین ذیربط حکومتی جلساتی را تدویرخواهدنمود.