صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 26 حمل 1396 هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ،امروز،طی نشستی شکایات شماری ازاهالی ولایت سمنگان را استماع نمود.

26-Hamal96-MUL1.JPG 

دراین نشست درحالیکه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس ومحمدآصف عظیمی سناتوراسبق ومشاورریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی نیزحضورداشتند آنان ضمن مطرح ساختن برخی نیازمندی های محیطی شان از مشکلات درمعارف وتحصیلات عالی مبنی برکمبودتشکیل معلمین بویژه معلمین مسلکی ،کمبودکتب درسی ،تعمیر و لابراتوارها،مشکلات دربورسیه های تحصیلی وکم توجهی به جوانان آن ولایت یادآوری نموده خواستارهمکاری مشرانوجرگه در مواردفوق گردیدند.

سپس نایب اول مشرانوجرگه نقش مردم  درهمکاری وتحکیم روابط بانظام را ارزندۀ تلقی نموده،گفت که ارایه خدمات تعلیمی وتحصیلی متوازن وکارا ضرورت اساسی جامعه میباشندو متعهدگردیدکه خواست ها وچگونگی جستجوی راه های حل مشکلات یادشده را،ازطریق کمیسیونهای مربوطه وهیئت اداری با مسوولین ارگانهای مربوطه مطرح  وبه آن رسیدگی صورت خواهدگرفت.