صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 26 حمل 1396 هجری شمسی

کمیسیون مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه دادند.

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، با رئیس سارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی وخارجی، رئیس عمومی محابس وتوقیف خانه های وزارت امورداخله ورئیس قوانین جزایی آنوزارت عرایض یکتعداد محبوسان که مدت حبس شان تکمیل ویا ازمحاکم ثلاثه برات حاصل نموده اند مطرح شد. مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند از نظرحقوقی هنگامیکه حبس محبوسان تکمیل می گردد ویا ازمحاکم ثلاثه برائت حاصل می نماید هیچ ارگانی حق سلب آزادی آنها را ندارد اما کسانیکه علیه جرایم امنیت داخلی وخارجی محکوم به مجازات شده اند یک سلسله ملاحظاتی وجود دارد که به تازگی لست یازده نفری ازاین قماش محبوسان به اساس هدایت شورای امنیت ملی دوسیه های شان تحت غورقرارداشته ودرصورتیکه دلایل مؤجه علیه ایشان وجود نداشته باشد با ضمانت ازحبس رها خواهند شد. کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان تاکید نمود که درمطابقت به قوانین به عرایض واصله رسیدگی لازم صورت گیرد. گفتنیست که درجلسه امروز کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ازوزیرعدلیه، نماینده ستره محکمه ورئیس محبس بگرام نیزدعوت گردیده که ایشان بنابردلایل نا معلوم به جلسه شرکت ننمودند که مورد انتقاد قرارگرفت.

 26-Hamal96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امورشهداومعلولین،رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس رئیس واعضای کمیسیون نگرانی های شان را از پرتاب بزرگترین بم از سوی نظامیان ایالات متحده امریکا درولسوالی اچین ولایت ننگرهار ابراز داشته افزودند نباید کشورهای منطقه از خاک افغانستان به عنوان سرزمین آزمایشگاه سلاح های خویش استفاده نمایند. هکذادرجلسه  قراربود سرپرست ومعین مالی واداری وزارت اطلاعات وفرهنگ حاضر وپیرامون عدم تطبیق حکم محکمه و مکاتیب ارسالی ادارات مربوط در مورد ادعای حقوقی روح الامین حبیبی رئیس پیشین  منابع بشری آن اداره معلومات دهند اما مسوولین در جلسه حضورنیافتند.اعضای کمیسیون ضمن بر حق دانستن ادعای حقوقی اسامی روح الامین خاطرنشان ساختند که متأسفانه عدم حضورمسوولین وزارت اطلاعات وفرهنگ خود نشانگر بی اعتنای شان در مقابل قانون می باشد، واین عمل آن ها نشان دهند آن است که مسوولین وزارت اطلاعات وفرهنگ نمی خواهند تا قانون بالای شان تطبیق گردد وفیصله شد تا  مسوولین وزارت اطلاعات وفرهنگ به جلسه بعدی کمیسیون حاضرو پیرامون شکایت واصله توضیحات دهند درغیرآن  موضوع به څارنوالی ارجاع خواهدشد.در بخش دیگری جلسه درحضور داشت معین مالی واداری و رئیس منابع بشری وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پیرامون عریضه اسامی محمدنشان کاندیدای بست رتبه چهارم مدیریت عمومی اداری ریاست مخابرات ولایت پنجشیر که موصوف ادعا دارد از طریق برنامه سی بی آر در بست متذکره کامیاب و تا حال به وظیفه معرفی نگردیده است بحث صورت گرفته ؛ مسوولین ادعای عارض را بر حق دانسته به کمیسیون تعهد نمودند که پروسه استخدام عارض در جریان است عنقریب به وظیفه معرفی و کمیسیون را از نتیجه اطمینان خواهند داد. به همین ترتیب معین مالی واداری وزارت مخابرات درقسمت بلند بودن نرخ های انترنت توضیحات ارایه نموده گفت وزارت مخابرات روی پلان های کارمی کند که بتواند الی پنجاه درصد قیمت انترنت را تنزیل دهد.همینگونه قراربود درجلسه امروز درمورد مشکلات ورزشکاران زون شمال شرق درحضورداشت مسوولین کمیته ملی المپیک مباحثی صورت گیرد که متأسفانه مسوولین کمیته ملی المپیک حضورنیافتند،اعضای کمیسیون ضمن ابراز انتقاد شدید خویش در رابطه فیصله نمود تا مسوولین در یکی ازجلسات بعدی حاضر و توضیحات ارایه نمایند.

26-Hamal96-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نضهت یاردررابطه به ازپرتاب بزرگترین بم توسط نیروهای امریکایی درولسوالی اچین ولایت ننگرهارصحبت بعمل آمده خاطرگردیدکه سرکوب وازبین بردن دشمنان اجیروقسم خورده مردم افغانستان بایدبه هرطریق ممکن مورد هدف قرارگیرد ؛اما درچنین موارد به منافع ملی کشوروتلفات غیرنظامیان بایددقت کامل ولازم صورت گیرد ونیزپیرامون عواقب وضررهای ناگواراستفاده ازبم هابحث های لازم بعمل آمده ازحکومت ونیروهای امنیتی افغانستان ونیزقوت های حمایت قاطع خواسته شد تا به نگرانی های مردم ولایات مشرقی ازجهت سرایت امراض گوناگون توجه ورسیدگی لازم نماید. دربخش دیگرپیرامون تأمین امنیت وتوجه لازم به علمای کرام کشوربه ویژه درولایات مشرقی کشورکه درجلسه قبلی این کمیسیون بارییس شورای علمای زون شرق وتعداد ازعلمای کرام نورستان،کنر،لغمان وننگرهارمطرح گردیده بود مباحثی صورت گرفته ازپاسخ مثبت رهبری دولت ومسئولین ریاست عمومی امنیت ملی کشوردررابطه به رهایی شماری از علمای ولایت ننگرهارواطمینان آنان دررابطه به توجه وفراهم آوری تسهلات به مدارس دینی حمایت وقدردانی بعمل آمده این عملکردایشان را موردستایش قرارداد.همچنان درجلسه درموردتنظیم سفرهای ولایتی ونظارت ازامورمعارف،تحصیلات عالی،ریاست حج واوقاف، وحفظ آثارباستانی صحبت گردیده تصامیم اتخاذشد.دراخیرروی عرایض تعداد محصلین مبنی برمشکلات گوناگون شان بحث وجهت اجراات قانونی به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

 26-Hamal96-Farhangi.JPG

در جلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ،برعلاوه بحث روی عرایض واصله به کمیسیون ،در مورد تامین امنیت بهتر اعضای شورای ملی صحبت و تصامیم اتخاذ گردید .

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی ، مالی وبودجه به رایت الحاج صالح محمد لالاگل ، گزارش محمد عظیم قویاش در ترکیب هئیت نظارت از پروسه حریق بانکنوتهای مندرس با اشتراک نماینده های ولسی جرگه ، وزارتهای مالیه ، عدلیه وبانک مرکزی به مبلغ 360 ملیون افغانی در یک پروسه شفاف در ولسوالی ده سبز حریق گردید استما ع شد .در بخش دیگر کاروفعالیت ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع در ربع اول سال مالی 1396 که شامل خریداری مواد نفتی و گاز مایع توسط آن تصدی با استفاده از وجوه مالی دست داشته و عرضه آن در بازار ،تعدیل الخدمت بندری از پول نقدی به جنس ،ترتیب پلان مالی وتشکیل اداری 1396مطابق به ضرورت واحد های این تصدی ،فسخ قرار داد تانکهای دولتی با مستاجرین ،خریداری مواد نفتی و گاز مایع بمنظور عرضه در بازار توسط خود تصدی ،اعمار ذخایر جدید مواد نفتی وگاز مایع وتعمیرات جدید دفاتر اداری در بعضی ولایات کشور که پلان آن به اداره امور ریاست جمهوری ارسال شده که پاسخ منظور و عدم منظوری آن تا هنوز مواصلت نورزیده است مورد مطالعه قرار گرفته و تصامیم اتخاذ شد .

26-Hamal96-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان و جامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی ، برعلاوه بحث پیرامون طرح قانون منع خشونت علیه زنان ، طرح قانون خانواده و تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان در اجتماع ،در موردحمایت و پرداخت حقوق و امتیازات شهدا خاصتا شهدا نیروههای امنیتی صحبت واز حکومت خواسته شدتا مطابق به قانون د ر مورد مشکلات خانواده شهدا رسیده گی صورت گیرد.

 26-Hamal96-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست حاجی لطف الله بابا قرار بود که با نماینده اداره اترا وروسای شرکت های مخابراتی اتصالات، ام تی ان ووصل تیلکام پیرامون نرخ مکالمات، توسعه مخابرات به مناطق دور دست، کاهش درقیمت های مکالمات وانترنت وبرخی مسایل دیگرمباحثی صورت گیرد که عدم حضور مسوولان مذکور باعث شد که به این مشکلات رسیده گی صورت نگیرد ویکباردیگر تاکید گردید اگر مسوولان مذکور درجلسه بعدی حاضرنگردد با آنها برخورد قانونی صورت خواهند گرفت زیراکه این چهارمین باراست مسوولان یاد شده به جلسه کمیسیون شرکت ننموده بلکه افراد فاقد صلاحیت را به نشست ها فرستاده اند. هکذا درجلسه قرارشد که بخاطرچگونگی انتقال وبرگشت حجاج به عربستان سعودی ونحوه قرارداد این پروسه، رئیس عمومی هوانوردی ملکی، معین مالی واداری وزارت ارشاد، حج واوقاف مسوولان تدارکات ملی، نماینده با صلاحیت وزارت مالیه ورئیس شرکت هوایی صافی دریکی ازجلسات حضور یابند. دراخیرجلسه گفته شد که دراثرماین گذاری طالبان دریکی ازمکاتب بخاطرهدف قراردادن ولسوال بتی کوت ولایت ننگرهار شماری ازشاگردان مکتب درولسوالی بتی کوت جان های شانرا ازدست داده که به شمول ولسوال بتی کوت شماری ازدانش آموزان مجروح شده اند، کمیسیون ضمن ابرازتسلیت برای بازمانده گان شهدا وشفای عاجل برای مجروحان این عمل ضد اسلامی وضد انسانی طالبان اجیر وخود فروخته شده را که بخاطر خشنودی باداران شان اولاد این سرزمین را به شهادت می رساند با شدید ترین الفاظ نکوهش نموده از ارگانهای مسوول میخواهد که جداً طراحان وعاملین این جنایت هولناک را شناسایی وبه کیفراعمال شان برساند.

 26-Hamal96-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی،روی توافقنامه میان دولت اسلامی افغانستان ودولت امارات متحده عربی درموردتجارت غیرقانونی موادمخدر،نشه آور وموادپیشسازآن رادرحضورداشت روئیس دوم سیاسی وزارت امورخارجه موردبحث قرارگرفته ،آنرابه نفع افغانستان دانستند.همچنان اعضای کمیسیون ازعدم حضورمعین وزارت مبارزه باموادمخدررا شدیداًانتقادبعمل آورده ،قرارشدکه تامعین آنوزارت دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون حضوریابد.دربخش دیگرجلسه نماینده کمیسیون ازاشتراک خویش دررابطه به نحوه برگزاری امتحان شمولیت دروزارت امورخارجه گزارش اریه نموده،پروسه امتحان راشفاف ارزیابی نمود وابرازامیدواری کرد که اصل شایسته سالاری وشفافیت دراستخدام واجدین شرایط درنظرگرفته شود ونیزدرجلسه روی عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

 26-Hamal96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، قوماندان پولیس زون 404 میوند دررابطه به نا امنی ها ورا اندازی عملیات خالد بخاطرسرکوب دشمنان درآن ساحه معلومات ارایه نموده گفت عملیاتی که بنام خالد درسال گذشته را اندازی شد بود مطابق پلان درولسوالی های ژیری، پنجوایی، کجران عملی ودرحال جریان می باشد که دراین عملیات با هماهنگی سایرنیروهای دستاوردهای خوبی داشته ایم با آنهم ایجاب می نماید که مردم دراین زون بیشتر ازپیش با نیروهای امنیتی همکاری نماید که نقش نماینده گان مردم درشورای ملی درزمینه اثرگذار می باشد، کمیسیون ضمن قناعت بخش خواندن توضیحات موصوف خاطرنشان گردید که علاوه ازقوماندان زون از قوماندان امنیه کندهار، قوماندان پولیس محلی وسایرمسوولان ذیربط بخاطرچگونگی عملیات وجلوگیری ازفساد دعوت گردیده بود که متاسفانه درجلسه حاضرنگردیده اند وقرارکمیسیون برآنشد که درجلسه بعدی برخی مسوولان حاضر گردند تا روی این مسایل مهم مباحثی صورت گیرد. هکذا درجلسه با سرپرست اداره ارگانهای محلی روی برخی موارد مباحثی صورت گرفت وقرارشد که درنشست بعدی روی شکایات واصله بالای برخی مامورین آن اداره صحبت به عمل آید.

26-Hamal96-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست روشن آرا الکوزی ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ،آمر ریاست امور مهاجرین ولایت دایکندی در مورد کار وفعالیت آنریاست معلومات ارایه نموده گفت مواد غذایی ،مواد سوخت و پول نقد از سوی موسسات ملل متحد برای فامیلهای بیجاشده گان توزیع گردید موصوف از معرفی چند تن آنها به بورسیه های تحصیلی ،توزیع 183 نمره رهایشی ،اعمار سرپناه برای 73فامیل عودت کننده ،حفریک حلقه چاه عمیق به عمق 200متر در شهرک مهاجرین ولایت مذکور ،طی مراحل اسناد 238فامیل عودت کننده متقاضی نمرات رهایشی ،تدویر شش جلسه کمیسیون بخاطر تثبیت مسحقین بمنظور بررسی اسناد عودت کننده گان ،مساعدت نقدی به مبلغ 2700 دالر برای 13فامیل بیجا شده به همکاری موسسا ت همکار ،مساعدت نقدی به مبلغ مجموعی 904000افغانی برای 68 فامیل بیجا شده و مساعدت زمستانی برای 307 فامیل عودت کننده خبرداده گفت نبود بودجه ،کمبود کمپ برای بیجا شده گان در حالات اظطرار ،نبود موسسات همکار در بخش امداد رسانی به مسحقین و همکاری در بخشهای شهرک مهاجرین از سوی مسوولین ذیربط ،عدم موجودیت مواد مورد نیازبرای بیجا شده گان داخلی ،نبود تجیهزات لازم ،نبود تعمیر اداری وغصب یک قسمت شهرک توسط اشخاص زورمنداز مشکلات عمده این ریاست میباشد که در زمینه توجه مسوولین و شورای ملی را خواهانیم که از سوی اعضای کمیسیون در قسمت حل مشکلات شان وعده همکاری داده شد .

 26-Hamal96-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت نماینده گان معلولان ازعدم اجازه فعالیت شان ازسوی گارنیزیون کابل به دستورشاروالی وشکایت تعداد ازباشنده گان ساحه ج خوشحال خان مبنی برعدم تطبیق ماسترپلان تفصیلی شاروالی وبرخی مسایل دیگر با معین خدمات شهری شاروالی کابل، رئیس تنظیم مارکیت های آن اداره وروسای نواحی اول، دوم، سوم، چهارم وپانزدهم مطرح شد. معین شاروالی کابل ضمن ارایه توضیحاتی گفت این اداره به همکاری منسوبان امنیتی ونظم بهتر درشهرکابل مکان های مشخص را برای آنهامشخص ساخته است وافزود پلان تفصیلی ساحه ج خوشحال خان به اثراشتباه یکتن ازانجنیران آن نهاد به تاخیر افتیده است که به زودی به این مساله رسید گی خواهند شد. با استماع توضیحات مسوولان رئیس وسایرسناتوران ازعدم حضورسرپرست شاروالی کابل درنشست امروزشدیداً انتقاد نموده، ضمن عدم قناعت به توضیحات مسوولان گفتند درطول سال های متمادی مسوولان شاروالی ازطرح جمع آوری دست فروشان وغرفه داران وتدارک جای مناسب به ایشان وعده می دهند ولی هیچگونه این طرح عملی نشده است قرارکمیسیون برآنشد که درجلسات بعدی سرپرست شاروالی کابل با مسوولان ذیربط آن اداره اشتراک نمایند ونیز هییت کمیسیون به زودی ازساحه خوشحال خان بازدید خواهند کرد.

 26-Hamal96-Shikayat.JPG

هکذا شکایت اسامی عبدالولی الکوزی که مدعی است عبدالله نام شریک تجارتی موصوف با ساخت امضای جعلی چهارصد هزار دالر را ازاکونت مشترک برداشته وشخص مذکور با ضمانت رها می باشد. این مساله با رئیس تحقیق اداره لوی سارنوالی مطرح وقرارشد که موضوع درحضورداشت جانب مقابل مطرح گردد.