صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 23 حمل 1396 هجری شمسی

محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز دردفترکارش بارئیس وبرخی اعضای شورای علمای زون مشرقی ملاقات نمود.

23-Hamal96-MUL1.JPG 

دراین ملاقات رئیس شورای علما ؛پیرامون وضعیت مدارس دینی وروند تدریس درمدارس زون شرق معلومات داده گفت که باایجادمدارس جدید برکیفیت تدریس تمرکزبیشتری صورت گرفته است و هموطنان مادیگرنیازی ندارندکه اولادشانراجهت آموزش علوم دینی به خارج ازکشوراعزام نمایند. موصوف همچنان ازنا امنی ها دربرخی ولسوالیهای ولایت ننگرهاروعدم توجه مسوولین حکومت درتامین امنیت علما،بالاخص به شهادت رسیدن خطیب مسجدجامع مهترلام بابادرولایت لغمان،دوتن ازعلمای جیددرولایت ننگرهار،حمله به رئیس حج واقاف آنولایت ابرازنگرانی نموده،ازحکومت خواست که درتامین امینت وحمایت ازعلمااقدام نماید ونیزافزود که دراین اواخر سه تن ازعلما ازسوی امنیت ملی بازداشت شدند که خواهان همکاری نایب اول مجلس سنادرزمینه رهایی آنان شد .

متعاقباًنایب اول مشرانوجرگه گفت علمابه مثابه وارثین پیامبران قابل احترام بوده ونقش اثرگذاری درتحولات سیاسی کشورداشته ودارند.

ایشان ازافزایش مدارس دینی درکشورابرازخرسندی نموده ازعلماوآموزگاران دینی خواست که درجهت بلندبردن کیفیت تدریس، تلاش نمایند تادیگرهموطنان مامجبورنباشندکه اولاد شانرابه کشورهای همسایه بفرستند. ایزدیارضمن وعده همکاری به خواست علمای زون شرق ؛ بروحدت ویکپارچگی علمای کشوربرای رهایی کشور از وضعیت جنگی ،تاکید به عمل آورد .

 طبق یک خبردیگر استاد طیب عطا منشی مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش ازکاردها وتلاش های مسلمه امانی معاون ریاست پاسپورت وزارت امور داخله تقدیر بعمل اورده و درراستای فراهم آوری تسهیلات لازم دراخذپارسپورت برای باشندگان کشوربااهدای تقدیرنامه مشرانوجرگه اززحمات موصوفه تمجید نموده و توفیقات مزید درامورمحوله به وی آرزونمود.

23-Hamal96-MUL2.JPG