صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 23 حمل 1396 هجری شمسی

درجلسۀ امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس فیصله شد که :

درنشست عمومی روزیکشنبه 27 حمل علاوه ازبحث آزاد، وزیرعدلیه د.ج.ا.ا پیرامون چگونگی تطبیق وتنفیذ قانون احزاب سیاسی، نشرقوانین درجریده رسمی وبرخی مسایل مرتبط به آن وزارت به پرس‌شهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

همچنان بحث آزاد واستماع گزارش هیئت مجلس ازایالات متحده امریکا وگزارش کمیسیون سمع شکایات ازولایت هرات نیزشامل اجندای جلسه عمومی روز 29 حمل گردید.

23-Hamal96-Komita-Rowasa.JPG 

هکذا درجلسه ازنگرانی علمای زون مشرقی کشورمبنی بربازداشت سه عالم جید درولایت ننگرهار ازسوی اداره امنیت ملی یاد آوری گردیده، فیصله به عمل آمد که رئیس عمومی امنیت ملی درنشست هیئت اداری مجلس به روزیکشنبه درحضورداشت نماینده گان علمای آنولا در زمینه توضیحات دهد .    همچنان کمیته رؤسا ضمن تاکید برارایه گزارش ازسوی روسای کمیسیونها درمورد چگونگی نصاب کمیسیونها، به کمیسیون مواصلات ومخابرات وظیفه سپرد که نحوه قرارداد انتقال حجاج کشور به عربستان سعودی را درحضور داشت مسوولان ذیربط مورد بررسی قرارداده، گزارش خویش را ارایه بدارد ونیز درجلسه به دارالانشای مشرانوجرگه هدایت داده شد که درهماهنگی با کمیسیونها وپروژه البا زمینه سفرهییت های مجلس را به ولایات، طبق تقسیم اوقات معین سازد.

دراخیرجلسه رئیس امورامنیتی شورای ملی پیرامون چگونگی توزیع کارت برای وسایط اعضای شورای ملی، چگونگی میکانیزم امنیتی، کارکردکمیته مشترک امنیتی مجلسین، نحوه ورود مراجعین به داخل پارلمان وبرخی مسایل دیگر معلومات داده شد.