صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 21 حمل 1396 هجری شمسی

محمد طیب عطا منشی مشرانوجرگه امروز با احمد بشیر یکی از متنفذین قومی ولایت کنردردفترکارش ملاقات نمود.

در این دیدارموصوف ضمن ارایه معلوماتی در بخش های انکشافی ٬ فرهنگی و امنیتی آنولایت گفت دراین اواخر وضع امنیتی کنر طور نسبی بهتر بوده وعملیات های تصفیوی برای سرکوب دشمنان صلح وثبات افغانستان درنقاط مختلف جریان دارد که در اثرآن به دشمنان تلفات سنگین وارد گردیده است امیدواریم که مشرانوجرگه شورای ملی درقسمت بازسازی ونوسازی درآن ولایت توجه نماید. سپس منشی مشرانوجرگه ضمن موجه خواندن مشکلات درآنولایت وعده سپرد که از هیچ گونه سعی وتلاش در عرصه های انکشافی فرهنگی ْ بازسازیْ‌نوسازی وامنیتی دریغ نخواهد کرد.

21-Hamal96-MUL2.JPG 

طبق یک خبردیگرلطیف خان ژوندی رییس کمیسیون اموربین المللی مشرانوجرگه امروز باآقای مایروسلف تومان سفیرجمهوری چک ملاقات نمود.

21-Hamal96-MUL3.JPG 

دراین ملاقات آقای تومان ضمن یادآوری ازکمک های کشورمتبوعش  دربرخی عرصه ها باافغانستان ، افزود مجلس سنای جمهوری چک خواهان گسترش روابط درعرصه های مختلف ،ایجادگروپ های پارلمانی وبرخی علاقمندیهای دیگرباجانب افغانستان بوده وروی این ملحوظ دعوتنامه کمیسیون روابط بین المللی وامورداخلی مجلس سنای آنکشوررا به رییس کمیسیون اموربین المللی مشرانوجرگه سپرد .

سپس رئیس کمیسیون اموربین المللی باابراز امتنان ازدعوت مجلس سنای آنکشور، از روابط حسنه میان دوکشوربه نیکویی یاد آوری نموده خاطرنشان ساختندکه درموقع مناسب ازآنکشوربازدیدخواهد نمود.