صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 17 حمل 1396 هجری شمسی

هيئت پارلمانى مجلسين شوراى ملى افغانستان كه در(١٣٦مين كنفرانس اتحاديه بين الپارلمانى) در داكه پايتخت بنگله ديش شركت نموده بودند؛ پس از اجرای ماموریت شان اخیراً به كابل برگشتند.

17-Hamal96-MUT5.jpg

   هيئت مجلس سنا محمد طيب عطا منشى مشرانوجرگه، لطيف خان ژوندى رييس كميسيون روابط بين الملى وسيد حفيظ الله هاشمى رئیس عمومى دارالانشاى مشرانوجرگه وهمچنان هيئت ولسى جرگه به رياست همايون همايون نايب اول بنا به دعوت صدراعظم بنگله ديش ورئيس اتحاديه بين الپارلمانى به تاريخ دوازدهم حمل عازم آن كشورشده بودند.

17-Hamal96-MUT3.jpg

   هدف ازتدویراین کنفرانس، ایجاد فضای همکاری بین پارلمانها؛ تامین روابط کاری بین پارلمانها، معیاری سازی عملکرد های پارلمانها ونهادینه شدن دموکراسی درکشورهای عضومی باشد.

    درجلسه افتتاحيه کنفرانس اتحاديه بین الپارلمانى که خانم شيخ حسينه صدراعظم بنگله ديش، صابرحسين چودرى رئیس اين اتحاديه، خانم شرين رئيس پارلمان بنگله ديش، سكرتر جنرال آى پى يو ونماينده گان١٥٢پارلمان كشورهاى عضوشركت نمودهبودند؛ بيانيه هاى را در زمينه ايراد نمودند.

17-Hamal96-MUT4.jpg

    آقای همايون همايون نايب اول ولسى جرگه نيز درمورد وضعيت جارى كشور وكاركرد هاى پارلمان افغانستان بيانيه ى ايراد نمود كه مورد توجه شاملين كنفرانس قرارگرفت . بعداً امور مربوط، طبق آجندا به طور گروپی در كميته های کاری جريان يافت وهيئت افغانستان دركارگروپی اين كميته ها سهم فعال گرفتند.

17-Hamal96-MUT6.jpg

   هكذا هيئت افغانستان درحاشيه اين كنفرانس با هيئت های كشورهاى مختلف منجمله هيئت پارلمانی کشورانگلستان، روی مسايل مورد علاقه بحث وتبادل نظرهاى انجام دادند.

17-Hamal96-MUT7.jpg

   طبق یک خبردیگر؛ درجلسات جداگانه سكرترجنرالان كشورهاى عضوآى پى يو، سيد حفيظ الله هاشمى رئیس عمومى دارالانشاى مشرانوجرگه سهم فعال گرفته طبق اجندا به

17-Hamal96-MUT2.jpg

 كارمشترك پرداختند. همچنان هاشمى با سكرتر جنرالان کشورهای ترکیه، روسیه ، ویتنام و بنگلادیش روى استحکام روابط بین الپارلمانی بین کشورها، ایجاد روابط کاری به سطح

17-Hamal96-MUT8.jpg

 دارالانشاها بین کشورهای آسیایی، آماده گى ها براى تدويركنفرانس بعدى اين اتحاديه درفدراتیف روسیه، ایجاد میکانیزم شفاف دراموراداری دارالانشاها، تقویت همکاری بین روساِی دارالانشاها وایجاد بهبود اجراات اداری و طی مراحل قوانين صحبت وتبادل نظرهاى به عمل آورد .