صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷

  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 14 حمل 1396 هجری شمسی

  هیئت اداری مشرانوجرگه با اهدای تقدیرنامه‌ها ازکارکردهای وزیردولت درامورپارلمانی وسایرمسوولان امورپارلمانی وزارتخانه ها تحسین نمود.

14-Hamal96-MUT1.JPG 

    دراین نشست؛ داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم، داکترفیصل سمیع نایب منشی، قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون مصونیت وامتیازات وتیمورشاه قویم سرپرست دارالانشای مشرانوجرگه با النوبه ازتامین روابط وهمکاری نزدیک بین مشرانو جرگه وادارات حکومتی با مساعی وزارت دولت درامورپارلمانی ونماینده گی های این وزارت درسایروزارتخانه ها به

14-Hamal96-MUT3.JPG

 نیکویی یاد آوری نموده وبرضرورت روابط هرچه تنگاتنگ قوه مقننه با ارکان دولت تاکید نموده گفتند که هماهنگی وهمسویی بین قواه دولت دربهبود امورکاری ممد واقع شده و اعضای مشرانوجرگه شورای ملی به عنوان نماینده گان مردم درخانه ملت؛ همواره درنزدیکی با قوای ثلاثه کار نموده ومی نماید تا در پیشبرد وظایف سرعت وموثریت به وجود آید .

14-Hamal96-MUT4.JPG 

   متعاقباً پوهنمل غلام نبی فراهی وزیردولت درامورپارلمانی به نمایندگی ازسایرین ازتشویق معنوی مجلس سنا ابرازقدرانی نموده گفت: خوشحالیم که ازخانه ملت تشویق می شویم واین سبب نزدیکی وهمآهنگی بیشترمی گردد واطمینان داد که وزارت دولت درامورپارلمانی مانند گذشته با هردو مجلس شورای ملی برخورد یکسان نموده وپروسه کاری را تسهیل می بخشد. دراخیراین صحبت ها ؛ هییت اداری و شماری ازسناتوران تقدیرنامه های مشرانوجرگه را به وزیردولت درامورپارلمانی وسایرین تقدیم نمودند .

14-Hamal96-MUT5.JPG