صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 12 حمل 1396 هجری شمسی

سنگ تهداب پوهنتون ولایت لوگرازسوی داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه وشماری ازمسوولان حکومتی به روزپنجشنبه درپل علم مرکزآنولایت گذاشته شد.

12-Hamal96-MUT1.jpg

نایب دوم مشرانوجرگه حین گذاشتن سنگ تهداب پوهنتون گفت توسعه مراکز تحصیلی باعث تامین وگسترش امنیت گردیده امیدواریم که مسوولان امور درکار اعمارساختمان آن توجه

12-Hamal96-MUT2.jpg

 جدی نموده تا مطابق قرارداد به وقت معینه تکمیل ودراختیار محصلان قرارگیرد تا مشکلاتی که ازناحیه نبود پوهنتون وجود دارد مرفوع گردد واطمینان داد که مشرانوجرگه شورای ملی با ولایت لوگر درتمام بخش ها همکارخواهد بود.

12-Hamal96-MUT5.jpg

پوهنتون ولایت لوگردرساحه پنجصدجریب زمین درشهر پل علم به مصرف حدود شصت وچهار میلیون افغانی درچهارطبقه با سایر ملحقات آن اعمار که هزینه آن ازسوی بانک جهانی

12-Hamal96-MUT3.jpg

 تمویل می گردد ودرحال حاضردارای 305 تن محصل بوده که 43 تن آن از طبقه اناث می باشد مصروف فراگیری تحصیلات عالی اند.

12-Hamal96-MUT4.jpg

درمحفل تهداب گذاری این پوهنتون محمد حلیم فدایی والی ولایت لوگر ، تعداد نمایند گان مردم درپارلمان، اعضای شورای ولایتی ونماینده گان وزارت تحصیلات عالی وبزرگان قومی نیز اشتراک داشتند.

12-Hamal96-MUT6.jpg