صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 28 حوت 1395 هجری شمسی

   درجلسۀ فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا با پوهنمل غلام نبی فراهی وزیردولت درامورپارلمانی درمورد چگونگی تنظیم اراکین دولتی ومهمانان درجلسات عمومی وکمیسیونهای مشرانوجرگه وبا جنرال گل نبی احمدزی قوماندان عمومی گارنیزون کابل پیرامون جلوگیری ازبرخورد دوگانه منسوبان آن ارگان با سناتوران، مباحثى صورت گرفت.

   درجلسه شماری ازاعضای کمیتۀ روسا یک سلسله شکایاتی را ازبرخورد خلاف اصول ودوگانه ى گارنیزون کابل را با سناتوران مطرح نمودند که بعد از توضیحات قوماندان عمومی گارنیزون، درجلسه فيصله گرديد که الی تهیه میکانیزم واصول ازسوی ارگانهای ذیربط، بخاطر حمل سلاح برای سناتوران، استعلام وکارتهای که ازسوی ریاست امورامنیتی شورای ملی توزیع گردیده است مداراعتبار قرارگرفته وبه سناتورن مزاحمت صورت نگیرد واعضای مجلس نیزبا تمامی ارگانهای امنیتی ازهرنگاه همکارخواهند بود.

28-Hot95-Komita-Rowasa.JPG 

   متعاقبا با وزیردولت درامورپارلمانی درمورد حضوراراکین دولتى ومهمانان، جلوگیری ازبرخورد دوگانه با سناتوران ازسوی برخی مقامات ویکتعداد مسایل ديگر مطرح گرديد.

  فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس ضمن صحبتی گفت کمیته روسا درجلسات قبلی تاکید نموده بود كه دردعوت مهمانان دقت لازم صورت گیرد و تمام مواردیکه درچندین کمیسیون كار مى شود منسجم ودریک جلسه با مسوولان مطرح گردد تا از دعوت تکرارى آنهاجلوگیری به عمل آید وافزود بعضی اوقات دیده می شود که اراکین دولتی شخصاً به جلسات عمومی به خصوص کمیسیونها حضورنیافته اشخاص رده های پائین را که صلاحیت اجرائی لازم ندارند را به عوض خود می فرستند که این کارباعث بی نتیجه ماندن جلسات می گردوباید این مساله طورجدی درکابینه وشورای وزیران مطرح گردد تا ازتکرارچنین مسایل وبرخورد دوگانه با اعضای شورای ملی جداًاجتناب صورت گیرد.

 درجلسه وزیردولت درامورپارلمانی ازهمکاری مشرانوجرگه با آن ارگان ابراز قدردانی نموده گفت رئیس جمهورچندین بار درموارد مطروحه تاکید نموده واطمینان داد که فیصله کمیته روسای مشرانوجرگه را درکابینه وشورای وزیران نيزمطرح خواهند کرد.