صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 25 حوت 1395 هجری شمسی

    درجلسۀ امروزکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس فیصله شد که :

درنشست عمومی روزیکشنبه مورخ 29 حوت مسوولان سکتورامنیتی درمورد وضعیت امنیتی كشور به ویژه چگونگى حمله تروريستى به شفاخانه سردارمحمد داوود خان معلومات دهند.

   هكذا فیصله شد که درنشست عمومی ششم حمل سال 1396 علاوه ازبحث آزاد ازسوى اعضأ، گزارش ولایتی سناتوران ولایات کاپیسا، پنجشیر ونورستان استماع گردد ودرجلسه روزسه شنبه هشتم حمل علاوه ازبحث آزاد روی اسناسنامه شورای اسلامی هوانوردی ملکی وموافقتنامه مصونیت ها وامتیازات برای سازمان همکاری های اسلامی مباحثی صورت گیرد.


25-Hot95-Komita-Rowasa.JPG

 

     هم‌چنان درجلسه فیصله شد که وزیردولت درامورپارلمانی درمورد تنظیم اراکین دولتی ومهمانان درجلسات عمومی وکمیسیونهای مشرانوجرگه درنشست فوق العاده کمیته روسا به روزشنبه 28 حوت حضوريابد ونيز درهمین روز قوماندان عمومی گارنیوزن کابل پیرامون برخورد نا مناسب منسوبان آن ارگان با اعضای شورای ملی به ویژه سناتوران پاسخ ارایه نماید.

    درجلسه همچنان فیصله شد که بخاطرشفافیت بهتر درروند استخدام کارمندان دارالانشأ داکترفیصل سمیع نایب منشی مجلس وقاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون مصونیت وامتیازات ازجریان امتحانات رقابت آزاد،  داوطلبانه به نمایندگی ازمجلس نظارت نمایند.

     همين گونه تاکید به عمل آمد که بعد از اين درکمیته روسا، شخص روسای کمیسیونها شرکت نمایند ودرصورتیکه رئیس کمیسیون درهمان روز حضور نداشته باشد معاون آن شرکت نماید درغیرآن نامهای غیرحاضران ازطریق رسانه ها به نشرخواهند رسید. هکذا خاطرنشان گردید که کمیسیونهای دایمی مشرانوجرگه صرفاً در راستای کاری شان فعالیت نموده واعضای آن درجلسات عمومی وکمیسیونها حاضرباشند درغیرآن با غيرحاضران طبق اصول وظایف داخلی برخورد خواهد شد.

   درجلسه اعضای کمیته روسا پیرامون مشکلات متعدد در توزیع پاسپورت برای باشنده گان کشور صحبت نموده به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وظیفه سپردند که این مساله را درجلسات خویش با مسوولان اداره مذکورپیگیری نماید تا سهولت های لازم برای متقاضیان فراهم گردد ونیزخاطرنشان گردید که هیئت اداری و رئیس کمیسیون مصونیت وامتیازات مشرانوجرگه ازچگونگی دریافت پاسپورت برای موکلین سناتوران نظارت نماید.