صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 24 حوت 1395 هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبارئیس وبرخی اعضای جمعیت اصلاح ملاقات نمود.

دراین ملاقات رئیس این جمعیت ضمن ارایه معلومات ازفعالیت های علمی وفرهنگی آن نهاد افزودکه در تبلیغ حقیقی ارزش های دین مبین اسلام باید تلاش همگانی صورت گیرند ودراین راستا مکلفیت مسوولین حکومتی وعلماجیدکشوررامهم تلقی نمود.

24-Hot95-MUL1.JPG 

متعاقباًنایب اول مشرانوجرگه طی صحبتی بروحدت ،اتحاد وهمفکری عالمان دین وامت مسلمه تاکیدنموده نقش شورای علماوعالمان دینرادرزمینه اثرگذاردانست واطمینان دادکه شورای ملی بالاخص مجلس سناآماده هرگونه همکاری می باشد.

طبق یک خبردیگرداکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه با شماری ازبزرگان ،محاسن سفیدان وجوانان ولسوالی محمد آغه ولایت لوگرطورجداگانه ملاقات نمود.

 دراین ملاقات آنان ضمن مطرح نمودن مشکلات محیطی شان خواستارتوجه مسوولین ذیربط حکومتی درفراهم سازی زمینه کاریابی برای جوانان نمودند.

24-Hot95-MUL3.JPG 

سپس نایب دوم مشرانوجرگه پیرامون جایگاه ونقش جوانان درجامعه روشنی انداخته تصریح نمود جوانان هستندکه میتوانند بابلندبردن ظرفیت واندوخته های علمی شان جامعه رابه سوی ترقی وتعالی سوق دهند ونیزوعده سپردمشکلات مطرح شده رابامسوولان ذیربط درمیان خواهدگذاشت.