صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 23 حوت 1395 هجری شمسی

داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز طی نشستی مشکلات وخواستهای ورزشکاران را استماع نمود.

   دراین نشست آنان طی صحبت های شان گفتندکه بارها پیشنهاداتی عنوانی کمیته ملی المپیک بخاطر تهیه البسه ووسایل ورزشی فرستاده اند؛ولی از سوی آن کمیته هیچگونه توجه صورت نگرفته است. نایب دوم مشرانوجرگه انکشاف وتوسعه ورزش را نیاز اساسی در کشور دانسته،اطمینان داد که پیشنهادات ورزشکاران را با مسوولان کمیته ملی المپیک مطرح وراه های حل آنرا جستجو خواهند کرد

23-Hot95-MUL1.JPG

طبق یک خبردیگراستادمحمدطیب عطامنشی مشرانوجرگه امروزباشماری ازعلما،بزرگان ،محاسن سفیدان واعضای شورای علمی جوانان ولسوالی دره پیچ ولایت کنرملاقات نمود.

دراین ملاقات آنان طی صحبت هایشان ضمن مطرح ساختن مشکلات محیطی شان خواهان تطبیق پروژه های انکشافی توجه مسوولان ذیربط درقسمت رسیدگی به مشکلات متعددجوانان گردیدند که ازسوی منشی جرگه درزمینه های فوق وعده همکاری داده شد.

23-Hot95-MUL2.JPG

همینگونه منشی مشرانوجرگه بامحمدیوسف رشید رئیس نهادانتخابات آزاد یا فیفادردفترکارش ملاقات.

دراین ملاقات منشی مجلس سناانتخابات رایک اصل دموکراسی درجامعه عنوان نموده برشفافیت پروسه وبرگزاری انتخابات پارلمانی درتاریخ معینه آن تاکید کرد.

23-Hot95-MUL6.JPG

هکذا داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه درحالیکه محمد عظیم محسنی نماینده مردم ولایت بغلان درولسی جرگه حضور داشت با شماری ازاعضای نهادهای جامعه مدنی آنولایت ملاقات نمود.

23-Hot95-MUL5.JPG

درملاقات نماینده گان اعضای جامع مدنی ضمن تبریکی انتخاب فیصل سمیع به حیث نایب منشی یک سلسله مشکلات محیط شانرا مطرح نمودند که ازسوی نایب منشی مشرانوجرگه وعده همکاری سپرده شد.