صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 23 حوت 1395 هجری شمسی

  ازهشتم مارچ روز جهانی زن امروزازسوی مشرانوجرگه شورای ملی طی محفلی تجلیل به عمل آمد.

23-Hot95-MUT1.JPG 

   محفلیکه به همین مناسبت درمقرپارلمان ازسوی کمیسیون امورزنان، جامعه مدنی وحقوق بشرمشرانوجرگه به همکاری مؤسسه البا ودارالانشای مجلس برگزارشده بود، فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ضمن تبریکی روزبین المللی زن، در موردحقوق زنان ازدیدگاه دین مبین اسلام صحبت نموده ابرازامیدواری کرد که زنان افغانستان به منظور دستیابی به خواستهای شان، مبارزات شانرا درروشنایی احکام دین مبین اسلام وبا اتحاد واتفاق به پیش ببرند، تا به مؤفقیت های مهمی دست یابند.

 23-Hot95-MUT2.JPG

    رئیس مشرانوجرگه با اشاره به حوادث اخیر درکشور به ویژه حمله برشفاخانه سردارمحمد داوود خان والحاقیه شورای ملی گفت دراین حوادث تروریستی چندین خانم نیزازسوی دهشت افگنان که کارمندان دارالانشاهای مجلسین وکارمندان شفاخانه بودند نیزبه شهادت رسیدندکه هراس افگنان با چنین اعمال نادرست خود هرگزبه اهداف شوم شان نخواهند رسید، بلکه مردم بیشتر ازپیش درمقابل شان بسیج شده از آنان متنفرخواهند شد.

     همینگونه محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، ضمن ابرازتشکری ازبرگزارکننده گان این محفل، دررابطه به تجلیل ازهشتم مارچ روزجهانی زن، اوصاف وکردار زنان طبق آیه های کلام الله مجید واحادیث نبوی وزنان پیشتاز درتاریخ کشورصحبت نموده از نقش مهم زنان درادوار مختلف تاریخی یاد آوری نموده گفت که مجلس سنا بخاطرحقوق حقه بانوان کشوردرچوکات اسلامی وارزش های ملی ازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نخواهند ورزید.

 23-Hot95-MUT3.JPG

     همچنان دراین محفل داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم، استاد محمد طیب عطا منشی، داکترفیصل سمیع نایب منشی، شفیقه نوروزخیل رئیس کمیسیون امورزنان، سناتوران صدیقه بلخی، گلالی اکبری، میربهادرشاه واصفی، مولوی غلام محی الدین منصف و سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه طی صحبت هایشان روزجهانی زن را تبریک گفته، برمکلفیت های ارگانهای ذیربط درراستای رسیدگی به وضعیت بانوان وتوانمندسازی آنان درهمه عرصه ها تاکید ورزیده گفتند که باید زنان درتصمیم گیری های اساسی سهم داشته و برای پایان دادن به خشونت علیه زنان اقدامات موثری رویدست گرفته شود وقانون منع آزار واذیت زنان واطفال مورد تطبیق قرار گیرد.

     محفل تجلیل از روزجهانی زن با ارا یه پرزنتیشن درمورد قانون منع آزارواذیت زنان واطفال ازسوی موسسه البا وبااهدای دسته های گل وتحایف دیگرازسوی هیئت اداری و برخی سناتوران به زنان حاضر در محفل به پایان رسید .