صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 18 حوت 1395 هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه به معیت منشی وتعداد ازروسای کمیسیون های آن جرگه امروز،جهت عیادت ازپروفیسورعبدالرب رسول سیاف رهبرجهادعازم هندوستان گردیدند.

18-Hot95-MUL1.jpg 

پروفیسورعبدالرب رسول سیاف رهبرمعظم جهادومقاومت مردم افغانستان،رئیس شورای حراست وثبات وچهره تاثیرگذاردرتاریخ معاصرکشور،اخیراًبنابرمریضی که عایدحالشان گردیده بود؛جهت تداوی وتکمیل معاینات صحی در یکی از شفاخانه های هندوستان تحت مداوا قرار دارد که قرارگزارشات وضعیت صحی استادبزرگوار بهبودیافته وبزودی به کشوربرخواهدگشت.