صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 16 حوت 1395 هجری شمسی

    درجلسه فوق العاده ظهردوشنبه مشرانوجرگه که پس ازجلسه افتتاحیه شورای ملی، به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا برگزارشد، هیئت اداری مجلس وبرخی کمیسیونها انتخاب شدند.

 16-Hot95-JAL1.JPG

     اما درآغازجلسه فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، آغازسال جدید کاری را به اعضای مجلس تبریک گفته خواهان مؤفقیت هرچه بهتر این مجلس در سال پیش رو گردیده افزود ما درحالی سال جدید تقنینی را آغاز می کنیم که دوعضو محترم مجلس سنا، هریک شهید سراج الدین صفری ومرحوم آیت الله میرحسین صادقی پروانی که دنیای فانی را وداع گفتند؛ درمیان ما نیستند. مسلم یارگفت باور دارم که اعضای مجلس با درنظر داشت منافع ملی، حفظ وحدت و برادری وظایف شانرا در سال جاری همچنان به وجه احسن انجام دهند.

   بعداً طبق اجندا؛ درحالیکه سناتوران داکترانارکلی هنریار، لطیف خان ژوندی ومحمد عظیم قویاش به اساس حکم اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه مؤقتاً کرسی های هیئت اداری را احراز کردند، سناتوران انجنیرفرهاد سخی، استاد طیب عطا ومحمد علم ایزدیاربه کرسی نیابت اول، انجنیرحسیب الله کلیمزی وداکتر محمد آصف صدیقی به کرسی نیابت دوم، صالح محمد لالا گل، گل احمد اعظمی و مولوی عبدالله قرلق به کرسی منشی، داکترفیصل سمیع، قیس وکیلی ونجیبه حسینی به کرسی نایب منشی مجلس سنا خودرا نامزد نمودند.

 16-Hot95-JAL2.JPG

     نامزدان پست های هیئت اداری مشرانوجرگه نخست خط مشی کاری خویش را هرکدام درجریان پنج دقیقه به مجلس ارایه نمودند که درنتیجه انتخابات آزاد، سری ومستقیم ازجمله 65 عضؤحاضرجلسه؛ محمد علم ایزدیار سناتورمنتخب ولایت پنجشیربا اخذ 40 رای به حیث نایب اول، داکترمحمد آصف صدیقی سناتورمنتخب ولایت لوگر با اخذ34 رای به حیث نایب دوم وداکترفیصل سمیع سناتورمنتخب ولایت بغلان بااخذ 34رای به حیث نایب منشی ازسوی سناتوران انتخاب شدند. اما درپست منشی مشرانوجرگه در دور اول هیچ یک ازکاندیدان نتوانستند اکثریت آرای مجلس را کسب نمایند که انتخابات مجدد میان معلم لالا گل ومولوی عبدالله قرلق که بلند ترین آرا داشتند برگزار گردید که بازهم ایشان نتوانستند آرای کافی را به دست آرند که طبق اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه در خصوص انتخاب منشی مجلس مجدداً انتخابات بر گذار خواهند شد.

 16-Hot95-JAL3.JPG

 هکذا درجلسه به اتفاق آرا مولوی غلام محی الدین منصف به حیث رئیس کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی، لطیف خان ژوندی به حیث رئیس کمیسیون امور بین المللی، شفیقه نوروزخیل به حیث رئیس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی وقاری میرحاتم تره خیل به حیث رئیس کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات مشرانوجرگه انتخاب شدند . درجلسه قرارشد که فردا پست منشی مجلس سنا مطابق اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه با حضور چهره های جدید ونیزهییت اداری کمیسیونهای باقیمانده ، از طریق انتخابات برگزیده شوند.

  گفتنیست که درآغازمجلس رئیس وسایراعضا به روح شهید سراج الدین صفری ، بازمحمد جوزجانی ومرحوم سناتور آیت الله میرحسین صادقی پروانی اعضای شورای ملی ابراز داشته، برای ایشان بهشت برین وبه بازمانده گان آن صبرجمیل ازخداوند منان استدعا نمودند.