صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 20 دلو 1395 هجری شمسی

پیام تسلیت وهمدردی مشرانوجرگه

فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه،هیئت اداری وریاست عمومی دارالانشای آن جرگه باتأسف وتألم فراوان اطلاع حاصل نمودکه درجریان یک ماه گذشته به اثرسردی بیش ازحد هوا وبرف کوچ ها درولایت های نورستان،پروان،بدخشان وبرخی ولایت های دیگرحدودیکصدوهشتاد تن به شمول اطفال شهید وشماری زیاددیگرمجروح گردیدند.

انالله واناالیه راجعون

 20-Dalw95-Payam.jpg

مشرانوجرگه ازخداوندمنان برای شهداجنت فردوس وبرای مجروحان شفای عاجل میطلبد وبرای خانواده هایشان آرزوی صبرجمیل میدارد ودرحالیکه خودرا درماتم هموطنان عزیزشریک میداند تاکیدمی نمایدکه حکومت،ادارات محلی بالاخص وزارت دولت دراموررسیدگی به حوادث بایدبه متضررین این حوادث هرچه عاجل درامرکمک رسانی تلاش وفعالیت های لازم انجام دهند ونیزوزارت های فوایدعامه وصحت عامه با تمامی امکانات دست داشته شان درپاکسازی جاده ها ومداوای مجروحان حوادث توجه نموده ومکلفیت هایشان را طور درست ادانمایند.

فضل هادی مسلم یار

رییس مشرانوجرگه شورای ملی