صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 20 دلو 1395 هجری شمسی

پیام تسلیت وهمدردی

 20-Dalw95-Payam 2.jpg

فضل هادى مسلم يار رئيس واعضاى مشرانو جرگه ، از تلفات ومجروحيت ده ها تن ازكارمندان ملكى ستره محکمه به شمول زنان واطفال که در اثر حمله تروريستی دیروزی در دروازه خروجی ستره محکمه رویداد ؛ شديداً متالم ومتاثر گرديده این عمل شنیع تروریستان وحامیان آنها را شدیدا تقبیح ومحکوم می نماید.

اين حمله دشمنان انسانيت واسلاميت مثل گذشته ها، حین رخصتى مامورين ستره محکمه سازمان دهی شده بود که هیچ توجیه ودلیلی مناسبی ندارد .

مشرانو جرگه شوراى ملى به شهداى مظلوم اين حادثه تروریستی ،بهشت برين وبه مجروحان شفاى كامل وبه خانواده هاى شان صبرجمل ازبارگاه ایزدمنان استدعا مى دارد وازارگانهای کشفی وامنیتی می خواهد که عاملین این رویداد را شناسایی وبه سزای اعمال شوم شان برسانند وتاکید می دارد که در معالجه وتداوی مجروحان این حادثه المناک رسیده گی جدی وهمه جانبه صورت گیرد .