صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

اجندای مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۹۵ الی تاریخ ۱۵جدی  ۱۳۹۵

شنبه مورخ ۱۱ جدی ۱۳۹۵
 
کار در کمیسیونها

 

یکشنبه مورخ ۱۲ جدی ۱۳۹۵
جلسه عمومی
۱. بحث آزاد (الی حضور مهمانان).
۲.اشتراک وزیر معارف به جلسه .
۳۳. بحث روی معاهده مراکش در مورد دسترسی افراد نابینا و کم بینا ومعلولیت های دیگر به اثار و منابع چاپی / کمیسیون امور بین المللی.

 

دوشنبه مورخ ۱۳ جدی ۱۳۹۵
 
کار در کمیسیونها

 

سه شنبه مورخ ۱۴ جدی ۱۳۹۵
جلسه عمومی
۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).
۲. بحث روی قانون استندرد سازی/کمیسیون اقتصاد ملی.
۳۳.بحث روی موافقتنامه میان افغانستان و دولت جمهوری یونان در مورد ایجاد نمایندگی سیاسی/کمیسیون امور بین المللی.
۴. بحث روی توافقنامه کنفرانس اعضای (cop211) کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییر اقلیم /کمیسیون امور بین المللی.
۵۵. بحث روی تعدیلات اصول وظایف داخلی مشرانوجرګه / کمیسیون امور تقنین

 

چهارشنبه مورخ ۱۵ جدی ۱۳۹۵ 
کار در کمیسیونها