صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

اجندای هفته وار مشرانوجرگه از تاریخ ۴ جدی ۱۳۹۵ الی تاریخ ۸ جدی ۱۳۹۵:

 

شنبه مورخ ۴ جدی ۱۳۹۵
 
کار در کمیسیونها

 

یکشنبه مورخ ۵ جدی ۱۳۹۵
جلسه عمومی
۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).
۲. بحث روی طرح قانون منع ازارو اذیت زنان و اطفال /کمیسیون امور زنان.
۳۳. بحث روی طرح قانون تحصیلات عالی نظامی / کمیسیون امور دفاعی.

 

دوشنبه مورخ ۶ جدی ۱۳۹۵
 
کار در کمیسیونها

 

سه شنبه مورخ ۷ جدی ۱۳۹۵
جلسه عمومی
۱. بحث آزاد (الی حضور مهمانان).
۲. اشتراک وزیر دفاع ملی ، امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی به جلسه.
۳۳.بحث روی یاد داشت تفاهم میان افغانستان و حکومت سویدن پیرامون همکاری ها در عرصه مهاجرت / کمیسیون امور بین المللی.

 

چهارشنبه مورخ ۸ جدی ۱۳۹۵ 
۱. کار در کمیسیونها
۲۲. تدویر جلسه کمیته رؤسا و اشتراک سرپرست وزارت امور خارجه و مشاور شورای امنیت ملی در جلسه .