صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶

اجندای هفته وار مشرانوجرگه از تاریخ ۴ جدی ۱۳۹۵ الی تاریخ ۸ جدی ۱۳۹۵:

 

شنبه مورخ ۴ جدی ۱۳۹۵
 
کار در کمیسیونها

 

یکشنبه مورخ ۵ جدی ۱۳۹۵
جلسه عمومی
۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).
۲. بحث روی طرح قانون منع ازارو اذیت زنان و اطفال /کمیسیون امور زنان.
۳۳. بحث روی طرح قانون تحصیلات عالی نظامی / کمیسیون امور دفاعی.

 

دوشنبه مورخ ۶ جدی ۱۳۹۵
 
کار در کمیسیونها

 

سه شنبه مورخ ۷ جدی ۱۳۹۵
جلسه عمومی
۱. بحث آزاد (الی حضور مهمانان).
۲. اشتراک وزیر دفاع ملی ، امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی به جلسه.
۳۳.بحث روی یاد داشت تفاهم میان افغانستان و حکومت سویدن پیرامون همکاری ها در عرصه مهاجرت / کمیسیون امور بین المللی.

 

چهارشنبه مورخ ۸ جدی ۱۳۹۵ 
۱. کار در کمیسیونها
۲۲. تدویر جلسه کمیته رؤسا و اشتراک سرپرست وزارت امور خارجه و مشاور شورای امنیت ملی در جلسه .