صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶

اجندای هفته وار مشرانوجرگه از تاریخ ۲۰ قوس ۱۳۹۵ الی تاریخ ۲۴ قوس ۱۳۹۵

شنبه مورخ ۲۰ قوس ۱۳۹۵
 
کار در کمیسیونها


یکشنبه مورخ ۲۱ قوس ۱۳۹۵
جلسه عمومی
۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).
۲. بحث روی فرمان تقنینی شماره 68 در مورد قانون حفاظت صنایع داخلی.
۳۳. گزارش کمیسیونهای محترم رفاه عامه و مواصلات و مخابرات درمورد مشکلات برق.


دوشنبه مورخ ۲۲ قوس ۱۳۹۵
 
کار در کمیسیونها


سه شنبه مورخ ۲۳ قوس ۱۳۹۵
جلسه عمومی
۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).
۲. بحث روی فرمان تقنینی 78 در مورد قانون تحصیلات عالی نظامی.
۳.بحث روی توافقنامه تسهیلات تجارتی.
۴. بحث روی کنوانسیون میناماتا در مورد سیماب.
۵۵. بحث روی پروتوکول همکاری میان وزارت امور خارجه افغانستان و وزارت کارهای خارجی تاجکستان.

 

چهارشنبه مورخ ۲۴ قوس ۱۳۹۵ 
 
کار در کمیسیونها