صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

اجندای هفته وار مشرانوجرگه از تاریخ ۲۰ قوس ۱۳۹۵ الی تاریخ ۲۴ قوس ۱۳۹۵

شنبه مورخ ۲۰ قوس ۱۳۹۵
 
کار در کمیسیونها


یکشنبه مورخ ۲۱ قوس ۱۳۹۵
جلسه عمومی
۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).
۲. بحث روی فرمان تقنینی شماره 68 در مورد قانون حفاظت صنایع داخلی.
۳۳. گزارش کمیسیونهای محترم رفاه عامه و مواصلات و مخابرات درمورد مشکلات برق.


دوشنبه مورخ ۲۲ قوس ۱۳۹۵
 
کار در کمیسیونها


سه شنبه مورخ ۲۳ قوس ۱۳۹۵
جلسه عمومی
۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).
۲. بحث روی فرمان تقنینی 78 در مورد قانون تحصیلات عالی نظامی.
۳.بحث روی توافقنامه تسهیلات تجارتی.
۴. بحث روی کنوانسیون میناماتا در مورد سیماب.
۵۵. بحث روی پروتوکول همکاری میان وزارت امور خارجه افغانستان و وزارت کارهای خارجی تاجکستان.

 

چهارشنبه مورخ ۲۴ قوس ۱۳۹۵ 
 
کار در کمیسیونها