صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 29 جدی 1395 هجری شمسی

تعداد از کمیسیون های مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف جلسه نمودند؛

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست پوهنمل حمیرانعمتی،کارکردهای کمیسیون درجهت  بررسی وضعیت عمومی زنان درکشورورسیدگی به مشکلات آنان درراستای کاهش خشونت علیه زنان،بررسی دوسیه های مجرمین زن درمحابس اناثیه ،نقش زنان درتمام عرصه های سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی طی اجلاس اول ودوم تقنینی مثبت ارزیابی گردید که درزمینه های فوق ازسوی مسوولان ذیربط وعده همکاری داده شد.

29-Jadi95-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدابه ریاست عبدالباقی بریال معاون کمیسیون،علاوه بررسیدگی عرایض واصله ،شکایت واصله انجمن اجتماعی معلولین وورثه شهدا مبنی برعدم همکاری شاروالی کابل درجابجایی غرفه هاواخذکرایه بلندازآنهادرنواحی هشتم وپانزدهم شهرکابل صحبت گردیده ،فیصله بعمل آمدکه موضوع به شاروالی کابل راجع تادرزمینه اقدامات عملی رویدست گیرند.همینگونه ازکارکردهای رئیس موسسه انکشاف وتوانایی معلولین ومسوول آگاهی عامه موسسه بین المللی هندی کپ به جامعه معلولیت بااهدای تقدیرنامه ها تمجیدگردید.

 29-Jadi95-Malolin.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، نتایج کار کمیسیون درچهارنیماه گذشته مورد ارزیابی قرارگرفته تاکید به عمل آمد که باید روی قضایای مهاجرین درکشورهای خارج کاربیشتر صورت گیرد،تا مشکلات فرا راه  آنها حل گردد ونیزمسوولان مربوطه باید در مورد ایجاد زمینه های بازاریابی به تولیدات صادراتی ، حل مشکلات محصلان دربیرون ازکشور و بررسی امور کاری  سفارتخانه های  توجه بیشتر نمایند. دربخش دیگرجلسه ازافزایش نا امنی ها وحملات تروریستی درکشور ابرازنگرانی گردیده،تاکید به عمل آمد که ارگانهای مسوول درتامین امنیت شهروندان پلانهای منظم ودقیق را عملی سازد.

29-Jadi95-Bio.JPG 

طبق یک خبردیگرمولوی عبدالله قرلق منشی مشرانوجرگه، گزارش کاری رئیس گمرک ولایت کابل را استماع کرد.

دراین دیدارشهاب الدین بهاوری رئیس گمرک ولایت کابل ازایجاد مدیریت سالم درگمرک مذکوروسعی وتلاش شبانه روزی مسوولان برای محو فساد وایجاد تسهیلات بهتربرای تجارملی اطمینان داد.

منشی مشرانوجرگه به پاس خدمات رئیس گمرک کابل در زمینه محو فساد اداری،تقدیرنامه مشرانوجرگه را  به موصوف اهدا نموده که باتشکر پذیرفته شد.