صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 28 جدی 1395 هجر شمسی

    درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه از تایید وتصویب چند عنوان سند بین المللی وطرح قوانین؛ گزارش کاری یکساله مجلس سنا ارایه گردید.

     اما درنخست اعضای مجلس وکارمندان دارالانشأ، مشترکاً مراسم ختم قرآن عظیم الشان را به منظور شادی روح شهدای سه شنبه خونین 21 جدی ولایات کابل، قندهار وهلمند به راه انداخته وبا خوانش پاره های کلام الله مجید به ارواح شهدا اتحاف دعا نمودند.

22-Jadi95-JAL1.jpg

    این مراسم که به اساس حکم رئیس جمهور د.ج.ا.ا  تدویرگردیده بود، رئیس مشرانوجرگه به نماینده گی ازسایرین، مراتب تسلیت وغم شریکی اش را به خانواده واقارب سناتورسراج الدین صفری، وکیل بازمحمد جوزجانی، هاشم کرزی یکی ازتجارملی، بسته گان کارمندان شهید شورای ملی؛ دیپلوماتان امارات متحده عربی، وسایرشهدا اظهار نموده به شهدا بهشت برین وبه بازمانده گان شان صبرجمیل استدعا نموده گفت قراراست شش تن اززخمیان کارمندان دارالانشای مشرانوجرگه غرض تداوی بهتربه کشورترکیه فرستاده شوندکه جا دارد ازمردم ودولت ترکیه برعلاوه کمک های اخلاص مندانه شان به مردم افغانستان ازآمادگی سفیرآنکشوردر تداوی مجروحین حادثه اخیر برالحاقیه شورای ملی ابراز تشکر نمایم ونیزتلاش های سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مجلس وسایرین دررسیده گی به وضع مجروحین قابل تحسین تلقی می‌گردد.

    هم‌چنان درجلسه نجیبه حسینی نایب منشی مشرانوجرگه پیام تسلیت وغم شریکی رئیس اتحادیه بین الپارلمانی(IPU)  ورئیس دارالانشای آنرا که بخاطرشهادت کارمندان شورای ملی، عنوانی فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا ارسال گردیده بود به خوانش گرفت.

   درجلسه امروزهمچنان موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری ایتالیا ودولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیزشرق-غرب ازهرات الی چشت شریف، قرارداد خرید وفروش برق فی مابین شرکت ملی ترکمن انرگو مربوط وزارت انرژی ترکمنستان ودافغانستان برشنا شرکت وموافقتنامه سترداد متهمین افغانستان وتاجکستان که درکمیسیون اموربین المللی وسایرکمیسیونها مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته بود، توسط سناتوران لطیف خان ژوندی، سید صفی الله هاشمی، نجیبه حسینی، فوزیه سادات څمکنئ وداکترانارکلی هنریارارایه ومورد تایید قرارگرفت. ونیز فرمان شماره 104 رئیس دولت جمهوراسلامی افغانستان درمورد تعلیق برخی ازمواد قانون سرمایه گزاری خصوصی وطرح پیشنهادی حکومت دررابطه به ایزاد، تعدیل وحذف برخی ازمواد قانون حمایت ازتجارت که درکمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه وسایرکمیسیونها مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته بود توسط سناتوران حاجی صالح محمد لالا گل وصالحه مهرزاد ارایه ومورد تصویب قرارگرفت.

    بعداً طبق اجندا فشرده ی ازکارکرد های سال ششم دوره شانزدهم تقنینی مشرانوجرگه، توسط مولوی عبدالله قرلق ونجیبه حسینی منشیان مجلس به شرح ذیل ارایه شد که طی یکسال 75 جلسه عمومی،883جلسه کمیسیونها و25 جلسه کمیتۀ رؤسا تدویرگردیده و42 عنوان قانون و34 عنوان معاهدات، میثاق های بین المللی، پروتوکول ها وموافقتنامه ها تصویب وتاییدگردیده است.  همچنان دراین مدت 641 بارمسوولان به شمول وزرا وسایرمقامات حکومتی درجلسات عمومی وکمیسیونها مورد استجواب قرارگرفته اند وبه صدها مورد عرایض وشکایات مردم وادارات حکومتی، رسیده گی شده است؛ طبق این گزارش مجلس سنا درموارد مختلف 49مورد پیام، اعلامیه وقطعنامه ها را صادرنموده و 25بارهیئت های مجلس ازولایات وادارات شهرکابل نظارت به عمل آورده اند.  با تدویرجلسه امروزی قرارشد که سناتوران طبق احکام قانون اساسی کشورسرازاول ماه دلو سال جاری از تعطیلات یکنیم ماهه زمستانی شان استفاده نمایند و در این مدت در ولایات ومحلات زیست شان با مؤکلین دید وبازدید نموده، خواست ها مشکلات وپیشنهادات آنهارا جمع آوری ودراجلاس بعدی ارایه دهند.  رئیس مجلس از مسوولان امنیتی خواست که درمرکزوولایات درتأمین امنیت عام وتام سناتوران وسایرشهروندان تدابیرهمه جانبه اتخاذ کنند.

    درمباحث آزاد جلسه عده ی ازسناتوران ازتغییر احتمالی موقف ایالات متحده امریکا درقبال پاکستان ابرازنارضایتی نموده خاطرنشان ساختند امریکا باید مطابق به موافقتنامه امنیتی ودرک اوضاع فعلی منطقه که علاوه ازپاکستان برخی کشورهای دیگرنیزازتروریستان حمایت می نمایند؛ عمل نمایدوفشارهای لازم سیاسی واقتصادی بالای پاکستان وارد کند درغیرآن عواقب بعدی به سود هیچ کشوری نخواهدبود.

   همینگونه ازعدم توجه برخی وزارتخانه ها به وضعیت معارف،صحت،زیربناها باوجود وعده های مکرروزارت فوایدعامه در قیرریزی سرک گردیز-زرمت وجانیخیل-څمکنی انتقادنموده ازمسئولین خواسته شد تابه نگرانی ها ونیازمندیهای باشندگان آن ولایت رسیده گی نماید.  همچنان گفته شد زمانیکه هیئت ها ازسوی ارگ ریاست جمهوری جهت بررسی وحقیقت یابی درموضوعات مختلف گماشته می شوند باید دررأس آنها افرادی موظف شوند که تجربه ومهارت کافی درمسایل مربوطه داشته باشند تانتایج حاصله طوربیطرفانه، مسلکی ومستندتهیه گردد تامقامات بتوانند درروشنی حقایق، تصامیم مقتضی اتخاذنمایند.

    همین ترتیب ازرییس جمهور ووزات امورخارجه کشور جهت تدویرکنفرانس بین المللی درمورد یاد بود ازشخصیت وکارنامه های محمدموسی شفیق آخرین صدراعظم دوره سلطنتی ابرازامتنان شده اظهارامیدواری گردید تاحکومت ازطرح های آن شهید به ویژه درمهارآب های کشوراستفاده نماید ونیزایجاد کمیته های موازی المپیک به باد انتقادگرفته شد وتداوم چنین روند باعث تضعیف روحیه ورزشکاران کشورتلقی گردید که باید هرچه عاجل به این نگرانی نقطه پایان گذاشته شود.

22-Jadi95-JAL2.jpg

     رییس مجلس درجمع بندی مباحث مطروحه گفت تغییرموقف امریکا دربرابرپاکستان نگرانی های را به بار آورده است وایجاب می نماید که امریکا وناتومطابق به موافقتنامه موجود امنیتی عمل نموده ومنافع مردم افغانستان را درنظرگیرند ونیزازحکومت جدید آنکشورخواست که فشارهای لازم را بالای پاکستان به خاطرمنصرف ساختن ازتمویل وتجهیزگروهای دهشت افگن وارد نماید ونیزحکومت افغانستان درمورد بامقامات امریکادرتماس شود.

   رئیس مشرانوجرگه، محمدموسی شفیق را افتخارکشوردانست وازتدویرکنفرانس درمورد وی، توجه رییس جمهور وتلاش های وزارت امورخارجه درزمینه قدردانی نموده گفت رسیدگی به مشکل موجود درکمیته ملی المپیک ازمکلفیت های حکومت می باشد ، رئیس مجلس اطمینان داد که  مشکلات باشندگان ولایت پکتیارابامراجع مربوط مطرح بحث قرارخواهد داد واظهارامیدواری نمود که دررأس هیئت های حقیقت یاب افراد کارفهم ومجرب گماشته شوند.