صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 26 جدی 1395هجری شمسی

   درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار علاوه ازمباحث آزاد روی وضعیت جاری کشور، گزارشات کاری کمیسیونها استماع گردید.

 26-Jadi95-JAL1.JPG

     درمباحث آزاد جلسه سخنان تازه،  مشاورشورای عالی صلح که طالبان را فرشته‌گان صلح خوانده وبه رهبران جهادی نیزاهانت نموده است با واکنش‌های تندی شماری ازاعضای مجلس سنا مواجه گردیده خواهان محاکمه وی شدند وبرخی دیگر به این باوربودند که شورای عالی صلح باوجود مصارف گزاف نتایج ملموسی درپروسه صلح نداشته باید ملغی وهزینه آن بالای نیروهای امنیتی وفامیل های شهدا به مصرف برسد ویا اینکه افراد وطنپرست به عوض اشخاص نا مطلوب عضویت شورای صلح را کسب نمایند.

     هکذا سناتوران باردیگرحملات انتحاری وانفجاری یکشنبه گذشته را دردروازالحاقیه شورای ملی، مهمانخانه ولایت کندهار وولایت هلمند را که منجر به شهادت وزخمی شدن ده هاتن به شمول دوعضوشورای ملی هریک سراج الدین صفری وبازمحمد جوزجانی به شمول پنج دیپلومات امارات متحده عربی و27کارمند دارالانشای های مجلسین شورای ملی گردید با شدید ترین الفاظ نکوهش نموده، تاکید داشتند که ارگانهای مسوول این قضایا را جداً بررسی وعاملین آنهارا مجازات نمایند.

    سناتوران جنایات گروه تروریستی داعش مبنی بر آتش کشیدن 65 منزل مسکونی باشنده گان ولسوالی کوت ولایت ننگرهار را یک عمل غیرانسانی دانسته تاکید داشتند که ارگانهای مسوول برای پاکسازی کامل مناطق ازوجود آن گروه اقدامات لازم را به خرچ دهند وحکومت باید پاسخگوی این جنایت داعشیان باشد.

     همین گونه درجلسه سناتوران ضمن یاد آوری ازمداخله برخی کشورها درامورداخلی افغانستان، پیرامون گزارش بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) نظریاتی ارایه نموده گفتند که فصل سرما درحال اتمام قراردارد ولی یکتعداد مناطق واراضی هنوز دراشغال تروریستان قراردارد که باید بخاطرپاکسازی مناطق ازوجود آنها عملیات گسترده نظامی راه اندازی شود تا درسال آینده باشنده گان کشور درفضای امن تری زندگی نمایند.

   برخى سناتوران گفتند: مسوده بودجه ملى سال مالی 1396 مال شخصى هيچ ارگانى نيست طوريكه چند وكيل آنرا در ولسى جرگه به گروگان گرفته اند وتمام واحد هاى بودجوى كشور را فلج ساخته اند ومعاشات ناچیزعساکرومامورین پرداخته نگردیده وبرنامه های توسعوی همه در حالت تعلیق قرار گرفته است واز ولسی جرگه خواسته شد که بودجه را با درنظر داشت توازن آن مورد تصویب قرار دهد.

   همچنان درجلسه امروز به پیشنهاد شماری ازسناتوران وبه اتفاق آرای حاضر درمجلس، جلالتمأب فضل هادی مسلم یارازسوی سناتوران به پاس خدمات ارزشمند دوره ریاست ایشان، مدیریت مدبرانه، نقش مثبت دربازسای وعرصه سیاست خارجی، پروسه های مثبت سیاسی کشور، بخش های اجتماعی ونمایندگی بهترازمشرانوجرگه درتصویب قوانین، تأمین روابط بهتر میان حکومت ومردم، ،سعی وتلاش درعرصه تأمین صلح ، حاکمیت قانون وثبات کشور،موقف گیری بیطرفانه درمسایل ملی و مهم بیشتر منحیث یک بزرگ پرافتخار، دستاراعزاز را به سرویک ثوب چپن قدردانی را به شانه های فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه گذاشته ، ضمن ابراز موفقیت درامور زندگی موصوف، وعده همکاری وهماهنگی بیشتر را نمودند.

26-Jadi95-JAL3.JPG 

   درجلسه به اساس پیشنهاد سناتوران وتصمیم اکثریت حاضرفیصله شد که کمیسیون اموراقوم، قبایل وسرحدات درجنب کمیسیونهای دایمی مجلس ایزاد گردد.

  درجمعبندی مباحث فوق رییس مجلس طی سخنانش ازاحساسات وهمدردی اعضای مجلس درقبال قربانیان حادثه تروریستی 21جدی امتنان نمود ونبودشهیدسناتورسراج الدین صفری را درمشرانوجرگه تأثر آورخواند وتعهدسپرد در دستگیری ازخانواده آن شهید وسایر شهدا ازهیچ نوع همکاری دریغ نخواهدورزید،همینگونه اذعان داشت که برای بررسی همه جانبه حادثه خونین ولایت کندهارهیئت وتیم های مختلف توظیف خواهد شد وجزئیات لازم را بعداًبامردم شریک خواهندساخت.

    رییس مشرانوجرگه حمایت ازگروهای تروریستی را آزادی بیان نه بلکه بی حرمتی به خون شهدای مردم افغانستان تلقی نمود وخاطرنشان ساخت آنانیکه ازدرون نظام به دشمنان ثبات وانکشاف افغانستان خطاب فرشته نجات می کنندباید موردتحقیق وبررسی قرارگرفته روانه محابس شوند؛ زیرا باارایه نظریات ناپسند درحقیقت می خواهندبه دشمنان مردم افغانستان برائت دهند وتاکیدورزید که مشرانوجرگه به خاطرثبات نظام وتأمین امنیت درکشورخون شهدا را فراموش نکرده ودرکنارنیروهای امنیتی ودفاعی کشورخویش قراردارد؛ همینگونه ازحکومت خواستارآن گردیدتا قانون را بالای آنانیکه ازدرون نظام علیه منافع ملی وبه حمایت ازدهشت افگنان صدا بلند می کنند به جدیت تطبیق نماید.

    رییس مجلس درحالیکه صلح را نیازمبرم دانست گفت درکناراینکه مسئولین برای صلح صداهای شان را بلند می کنند وازمخالفین دعوت به صلح می کنند اما صلح درکشوربه تگدی تأمین نمیشود بلکه دربرابردشمنان باید ازجدیت وقاطعیت کارگرفته شود .

26-Jadi95-JAL2.JPG

   فضل هادی مسلم یاربه آتش کشیدن خانه های مردم ازسوی داعشیان خونخوار درولسوالی کوت ننگرهاررا محکوم نموده باردیگرداعشیان را اجیران سازمان جهنمی آی اس ای خواند و فداکاری های نیروهای امنیتی را درسرکوب داعشیان موردتمجیدقرارداد وضمن اینکه ازحکومت خواست تادرمورد توجه لازم نماید اظهارامیدواری نمودکه مردم کشورازاتفاق وهمدلی درمبارزه علیه گروهای اجیرتروریستی کارگیرند وازنظام وسکتورامنیتی خویش قاطعانه دفاع نمایید وازادارات ذیربط وسازمانهای امداد رسان خواست تا به عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی همکاری نماید.

  رییس مشرانوجرگه انتخابات را اصل دیموکراسی دانسته ازمسئولین کمیسیون مستقل انتخاباتی تقاضا نمود تا تقویم انتخاباتی را اعلام وتدابیرلازم را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی رویدست گیرند.