صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 19 جدی 1395 هجری شمسی

 فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروزبامحمدشاکرکارگرنماینده خاص رئیس جمهوردرامورکشورهای مستقل مشترک المنافع ومشاورارشدمعاونیت اول ریاست جمهوری دردفترکارش ملاقات نمود.

 دراین ملاقات درحالیکه مولوی عبدالله قرلق منشی مشرانوجرگه نیزحضورداشت نماینده خاص رئیس جمهور ازروابط افغانستان باکشورهای آسیای میانه وعلاقمندی آنکشورهای برای سرمایه گذاری درافغانستان یادآوری نموده گفت با افتتاح پروژه خط آهن ترکمنستان – آقینه بخش عمد‌ه‌ مشکلات تجارتی افغانستان رفع خواهد شد و افزود که این پروژه نخست از ترکمنستان به بندر آقینه ولایت فاریاب به فاصله ۳۵ کیلومتر وصل شده و در بخش دوم از آقینه به شهر مزار شریف وسپس به ولایت کندز امتداد می‌یابد‌ و فرصت های اشتغال را در کشور و منطقه مهیا خواهد کرد . وی گفت که ایجاد خط آهن کوتاهترین و کم‌هزینه‌ ترین راه ترانزیتی به تجار افغان خواهد بود.

 19-Jadi95-MUL1.JPG

سپس رئیس مشرانوجرگه افتتاح همچوبرنامه های بزرگ اقتصادی را دستاورد بزرگ به مردم افغانستان تلقی نموده افزودکه افتتاح این پروژه ها نقش مهم در تقویت همکاری های اقتصادی منطقه و افغانستان خواهدداشت.

دراخیر رییس مشرانو جرگه درحالیکه شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند بااهدای تقدیرنامه ونشان مشرانوجرگه ازفعالیت وکارکردهای نمایندخاص رئیس جمهورتمجیدبعمل آورد.

همینگونه رئیس مشرانوجرگه گزارش کاری غلام جیلانی دقیق رئیس مبارزه باموادمخدرولایت هرات رااستماع نمود.

دراین دیدارموصوف ضمن ارایه معلومات ازدست آوردهای آن ریاست درجهت کاهش کشت وقاچاق موادمخدر،نقش عالمان دین،جوانان،فعالان مدنی ورسانه ها را درآگاهی دهی ازاضرارموادمخدرموثردانست.

 رئیس مجلس سنادرحالیکه ازفعالیت های رئیس مبارزه باموادمخدرولایت هرات تحسین کرد؛اعتیادبه موادمخدررایک معضل بزرگ درکشوردانسته تاکیدنمودکه ارگانهای ذیربط در راستای مبارزه موثر وهدفمند ، برنامه های عملی را رویدست گیرند .