صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 18 جدی 1395 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات گوناگون تدویریافت:

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنفی ، معاون وزارت دفاع ملی ،رئیس حقوق آن وزارت ،معاون پیژنتون ورئیس ملکیتهای شاروالی کابل در موردشکایات تعداد از افسران اسبق اردوی ملی مبنی برعدم تادیه حقوق و امتیازات آنها از سوی آن وزارت توضیحات ارایه نمودند معاون وزارت دفاع ملی در زمینه گفت معاشات سه ساله افسران مذکور از سوی وزارت دفاع ملی طی چندین قسط  توزیع گردید وقرار فیصله کابینه در مقابل حقوق تقاعد شان باید یک نمره زمین در ولایات مربوطه شان توزیع میگردید که ریاست اداره مسقل ارگانهای محل در راستای تطبیق مصوبه کابینه تا اکنون به گونه فراگیر در همه ولایات اجراات ننموده اند .متعاقبا رئیس ملکیتهای شاروالی کابل گفت که قرار لیست واصله وزارت دفاع ملی باید در ولایت کابل در حدود بیش از هفده هزار نمره زمین باید توزیع میگردید که تا اکنون در حدود 900 نمره زمین توزیع گردیده متباقی آن بخاطر معضلات املاکی تا اکنون توزیع نگردیده است .رئیس حقوق وزارت دفاع ملی افزود به تعداد 200نمره زمین در ولایت میدان وردک توزیع گردیده و به تعداد 2000 نمره زمین دیگر که قرار بود که در پروژه شهر جدید کابل توزیع میگردید ولی اداره شاروالی کابل در مقابل نمرات مذکور خواهان پول میباشند که نظر به مصوبه کابینه باید ملکیتهای مذکور باید رایگان توزیع گردد قرار کمیسیون برآن شد معاون وزارت دفاع ملی این موضوع را در کابینه مطرح نموده و آنعده  ادارات دولتی که در زمینه غفلت نموده اند ریاست جمهوری در جریان گذاشته شود.ونیز اراکین متذکره در سهم خویش اجراات نموده و از نتیجه کارشان در جلسه مورخ 29جدی به کمیسیون گزارش دهند.

18-Jadi95-Shikayat.JPG 

در بخش دیگرروی  شکایت مدیر اسبق منابع بشری ریاست معارف شهر کابل در مورد تبدیلی موصوف بدون کدام دلیل موجه به ولایت کنر در حضور داشت رئیس منابع بشری وزارت معارف و رئیس معارف شهرکابل صحبت وتصامیم اتخاذ  گردید هکذا در مورد شکایت امورزنان ولایات هرات و فراه مبنی برنبود لیلیه اناث ،مشکل ریاست امور زنان ولایت هرات  در رابطه به مرکز تجارتی خدیجه کبرابحث و تبادل نظر صورت گرفت قرار کمیسیون برآن شد تامعین وزارت امور زنان ،رئیس تاسیسات وزارت دفاع ملی ،معین وزارت تحصیلات عالی و رئیس لیلیه آن وزارت در جلسه آینده کمیسیون درموردتوضیحات دهند.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت به ریاست محمد هاشم الکوزی، روی وضع امنیتی کشور مباحثی صورت گرفته تاکید به عمل آمد که ارگانهای مسوول درپاکسازی مناطق ازوجود طالبان اقدامات لازم را رویدست گرفته ودرضمن دربرای بیجا شده گان داخلی وعودت کننده گان کمکهای لازم صورت گیرد. هکذا درجلسه شکایات واصله ازقوماندان امنیه دایکندی مبنی برایجاد مشکلات وبندی نمودن یکتعداد مردم استماع وقرار.شد که این مساله با معین ارشد امورامنیتی مطرح بحث قرارگیرد. دراخیرجلسه دگروال بشیراحمد مدیرسوانح وکمپیوتری وزارت امورداخله دررابطه اجراات اش مبنی برثبت منسوبان امنیتی وشناسایی افراد پولیس خیالی معلومات ارایه نموده که مورد قناعت کمیسیون قرارگرفت.

18-Jadi95-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل نامه شورای ولایتی ننگرهار درمورد شکایات وعرایض برخی باشنده گان مطالعه وغرض اجراات به مراجع ذیربط ارجاع شد. دراخیرجلسه قرارشد که رئیس مالی و خدمات دارالانشای مشرانوجرگه درمورد مسایل مالی واداری آن نهاد دریکی ازجلسات کمیسیون به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

18-Jadi95-Emtiazat.JPG 

 درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست حاجی نظرمحمد فقیری، گزارشی ازولایت بغلان استماع شد. به اساس گزارش واصله ازولایت بغلان افراد مسلح نا شناس دیروز درمنطقه انار دره ولسوالی تاله وبرفک 13 کارگر معدن زغال سنگ را شهید وسه تن دیگر را مجروح نموده است، کمیسیون ضمن ابراز تسلیت برای فامیل های شهدا، این عمل را محکوم نموده خواهان شناسایی عاملین آن می باشد. دربخش دیگرجلسه توزیع برق درشهرکابل وهزینه آن غیرعادلانه عنوان گردیده خاطرنشان شد که زورمندان وبرخی مقامات دولتی هزینه برق را نمی پردازد که باید درزمینه توجه صورت گرفته ودرضمن میترخوانی باید هرماه انجام شود.

18-Jadi95-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست پوهنمل حمیرا نعمتی، قتل یک منسوب اناث پولیس ولایت هلمند که موصوفه به نسبت مشکلات فامیلی وظیفه اش را ترک نموده بود با شدید ترین الفاظ مورد نکوهش قرار گرفته، تاکید به عمل آمد که عامل این جنایت شناسایی ومجازات گردد. دربخش دیگرجلسه گزارش ازوضعیت محبوسان اناث کشور مطالعه گردیده خاطرنشان شدکه یافته های کمیسیون نشان می دهد که وضعیت عمومی زندانها نسبت به گذشته بهترشده ولی محبوسان تبعه خارجی با اطفال دریک اتاق اند که این عمل مورد نگرانی کمیسیون می باشد باید درزمینه ارگانهای مسوول توجه جدی مبذول دارند.

18-Jadi95-Zana.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، رئیس عملیاتی گمرکات وزارت مالیه درمورد غیرفعال ساختن عمدی ماشین های اسکنربندر اسلام قلعه که درگزارش نظارتی کمیسیون سمع شکایات ارایه شده بود توضیحات ارایه نمود. رئیس عملیاتی گمرکات وزارت مالیه غیرفعال بودن ماشین های مذکور را عمدی ندانسته گفت ماشین های اسکنردراکثربنادر به نسبت فرسوده شدن زیاد غیرفعال می باشد که درزمینه چندین مکتوب عنوان مراجع مربوط صادر گردیده است. کمیسیون با استماع توضیحات موصوف فیصله نمود که وزارت مالیه بخاطرجلوگیری ازبروزفساد موضوع را غرض تصمیم نهایی به شورای وزیران پیشنهاد نماید. دربخش دیگرجلسه ازرئیس بورد اجرائیوی بورد تعینیات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درمورد نقش کمیسیون درپروسه امتحان ولایت هرات ونبود بانک سوالات درآن ولا پرسشهای مطرح شد. موصوف ضمن ارایه توضیحاتی گفت طی فرمانی نقش کمیسیون درامتحانت نظارتی بوده وبانک سوالات مربوط به بخش های مسلکی وتخصصی ادارات ووزارتخانه ها می باشد.

 18-Jadi95-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل، گزارش ارسالی وزارت اقتصاد درمورد میزان تطبیق پروژه های انکشافی وزارتها وادارات دولتی درربع دوم سال مالی 1395 استماع شد. درگزارش آمده است در ربع دوم سال مالی 62 پروژه که بیشتر آن درسکتورمعارف می باشد به پایه اکمال رسیده و56 پروژه دیگربه دلایل متعدد کارآن متوقف شده است، قرارکمیسیون درزمینه برآنشد که مسوولان اداراتیکه کار پروژه های شان متوقف می باشد غرض پاسخگویی به کمیسیون احضارخواهند شد. دراخیرجلسه مطابق تصمیم کمیته روسای مشرانوجرگه قرارشد که گزارش کاری چهارنیماه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه ترتیب وبه جلسه عمومی ارایه گردد.

18-Jadi95-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی ،فرهنگی و تحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی ،باحضور رئیس پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی درحالیکه رئیس موسسه تحصیلات عالی ولایت سمنگان حاضر بود پیرامون نتایج بازدیدهاکمیسیون و چالشهای موجود مبنی برنبود ترانسپورت و لابراتوار ،کمبود تشکیل ،نبود آب آشامیدنی و لیلیه اناث و ذکور ،نبود کتابخانه مجهز ، صالون کنفرانس ،میدان ورزشی و نبود انستیتوت نرسنگی در ولایت سمنگان که بامسوولین درجلسات قبلی کمیسیون مطرح گردیده بود،صحبت بعمل آمد.دراخیرجلسه ازکاروفعالیتهای رئیس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی و رئیس موسسه تحصیلات عالی ولایت سمنگان بااهدای تقدیرنامه موردتمجید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

18-Jadi95-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی،کشته شدن سیزده تن ازباشندگان ولایت دایکندی ازسوی تروریستان شدیداًمحکوم گردیده، ازمسوولین حکومتی خواسته شد که درزمینه تحقیق وبررسی جدی نمایند.دربخش دیگرجلسه پیرامون مشکلات اتباع افغانستان درکشورهندوستان صحبت بعمل آمده گفته شدکه آنعده افغانهایکه جهت تداوی عازم آنکشورمی گردند پول هنگفتی دربدل تداوی نسبت به اتباع آنکشورپرداخت می نماید.درجلسه ضمن که کم کاری دانستن سفارت افغانستان مقیم آنکشوردرزمینه ،قرارشد مشکلات فوق بامقامات وزارت امورخارجه کشوردرمیان گذاشته شود.دراخیرجلسه حمله انتحاری درایالت فلوریداامریکامحکوم گردیده تاکیدشدکه پدیده تروریزم یک معضل جهانی بوده وایجاب می نمایدکه کشورهادرجهت محولانه های تروریزم تلاش مشترک نمایند.

18-Jadi95-Bio.JPG