صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 15 جدی 1395 هجری شمسی

درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار ، برعلاوه تنظیم امورکاری کمیسیونها ، آجندای جلسات عمومی تعیین گردید.

 درجلسه روزیکشنبه مورخ 19جدی علاوه ازبحث آزاد،روی موادباقیمانده اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه بحث صورت گیرد ودرجلسه روزسه شنبه مورخ 21ماه روان بعد ازبحث آزاد ، کمیسیونهای اقتصادملی،اموراقوام وقبایل،امنیت داخلی،امورتقنینی،اموربین المللی واموردینی وفرهنگی گزارشات کاری سالانۀ شان  را در طی سال ششم تقنینی  به مجلس ارایه دهند .

15-Jadi95-Komita-Rowasa.JPG 

همچنان درجلسه عمومی یکشنبه 26ماه جدی گزارش های کاری سالانۀ کمیسیونهای رفاه عامه،سمع شکایات،امورشورای های ولایتی،امورزنان،مواصلات ومخابرات وامورمعلولین استماع گرددونیز تصمیم اتخاذ شد که درجلسه روزسه شنبه مورخ28جدی گزارش کاری سالانۀ سال ششم تقنینی به خوانش گرفته شود.

هکذا درکمیته رؤسا ضمن بحث روی خطوط واستقامت های کاری کمیسیونها ،فیصله گردید که استقامت کاری کمیسیون اموراقوام وقبایل را به کمیسیون امنیت داخلی واموردفاعی وخطوط کاری کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به کمیسیون رفاه عامه وامورشورای های  ولایتی تفویض گردد.

قابل تذکر است که با تصویب تعدیلات دراصول وظایف داخلی ، تعدادکمیسیونهای دایمی مشرانوجرگه  از دوازده کمیسیون  به ده کمیسیون  تقلیل یافت .