صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

اعلان داوطلبی

Dawtalabi.jpg 

شماره قرارداد(MJ/96/NCB/0012):

ریاست عمومی دارالانشاء مشرانوجرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی یک تعداد اجناس شامل کمپیوترها، ماشین فوتوکاپی ، پرنتر، میزوچوکی آمریت،مدیریت و ماموریت اشتراک نموده و نقل چاپ شرطنامه مربوطه را توسط فلش دیسک از آمریت تهیه و تداکرات ریاست مالی و خدمات دارالانشاء مشرانوجرگه واقع سرک دارالامان الحاقیه شورای ملی بدست آورده ، افرهای خویشرا مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی 21 یوم کاری ترتیب و به آمریت تهیه و تدارکات اتاق شماره 294 این اداره ارایه نمایند.

تضمین آفر مبلغ -380000- سه صدوهشتاد هزار افغانی بشکل نقده و یا بانک گرنتی اخذ میگردد و آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

شماره تماس: 0752031366