صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 6 عقرب 1395 هجری شمسی

شماری ازنمایندگان غور به ویژه سناتورآن ولایت درشورای ملی ،برخی ازشخصیت های سیاسی، جوانان وفعالان جامعه مدنی غور درپیوند به حادثه المناک خونین روزسه شنبه غور، کنفرانس مطبوعاتی را دایر نمودند.

6-Aqrab95-Kanfranc.jpg 

دراین کنفرانس ابتدانمایندگان مردم مراتب تسلیت شان را نسبت به این رویداد ابرازو این عمل شنیع را کارکوردلان وسیاه دلان تاریخ دانسته گفتندکه دراین حادثه بیتشراز30کارگر که برای امرارمعیشت شان مصروف کارهای روزمره زندگی بودند به شهادت رسیدند، حدود  ده تن دیگرمجروح وشماری دیگر هم تااکنون لادرک می باشند.

آنان، کم توجهی حکومت مرکزی را درامر تأمین امینت جان ومال مردم پرسش برانگیزدانسته تأکیدنمودند درصورت که حکومت توجه جدی را دراین راستا روی دست نگیرد مردم خود تصمیم خواهند گرفت.

این نمایندگان می‌افزایند که طالبان وگروه داعش درغورپایگاه ایدولوژیکی نداشته، یک گروه دزد، راهزن وقطاع الطریق بوده که گاهی پرچم طالبان وگاهی پرچم داعیشان را برای دزدی، برهم زدن نظم وامن عامه برمی افرازند. حکومت باید با شناخت که ازاین گروهای دهشت افگن درغور دارد برنامه های تهاجمی را برای نابودی سازی آن روی دست گیرد.

نمایندگان غورهم چنان تأکید می نمایندکه باتوجه به اراضی صعب العبورو وسیع این ولایت ، تشکیل نیروهای امنیتی با جغرافیای جنگی این ولایت هم خوانی نداشته وتعداد نیروهای رزمی ودفاعی درآن ولایت کم می باشدکه حکومت درزمینه توجه عاجل نموده وخلای امنیتی ازاین ناحیه را مرفوع سازد.

6-Aqrab95-Kanfranc1.jpg 

هم چنان دراین نشست سناتورمحمد داوودغفاری ازکم توجهی رهبران حکومت وحدت ملی درزمینه های مختلف انکشافی، اقتصادی وسیاسی انتقادنموده، گفت که مردم غور به این نتیجه رسیده اند که رهبران حکومت وحدت ملی ، غور را به باد فراموشی سپرده  ودرهیچ نوع مشارکت سیاسی درسطوح کلان کشور درنظرنگرفته اند.

دراخیراین کنفرانس مبطوعاتی، قطعنامه ای نیزازسوی اشتراک کننده گان صادر که درآن خواستار اعزام هیئت  با صلاحیت به شمول نمایندگان مردم ونمایندگان نهادهای جامعه مدنی جهت تحقیق وبررسی بیشتر موضوع،افزایش تشکیل موجود امنیتی،راه اندازی عملیات وسیع،حمایت ازخیزش های مردمی وبررسی مشکلات موجود ولایت غورگردیدند.