صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

انجنیرفرهاد سخی نایب اول مشرانوجرگه ضمن نظارت از شفافیت درپروسه استخدام کارکنان،بتاریخ 7میزان سال روان چگونگی اخذ امتحان رقابتی بست 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست مالی واداری را از نزدیک مشاهده نمود.

12-Mizan95-Manabi2.JPG 

دراین بازدید که عده از سناتوران نیز حاضر بودند؛عبدالباقی حسینی رئیس منابع بشری ریاست عمومی دارالانشا مشرانوجرگه روی چگونگی پروسه امتحانات رقابتی و استخدام کارکنان معلو مات مفصل ارایه کرد وبعداً نایب اول ضمن رضایت ازامتحان رقابتی مدیریت عمومی معاشات،روی شفافیت درپروسه امتحانات رقابتی با درنظرداشت اصل شایسته سالاری تاکید نموده که ازسوی رئیس منابع بشری از اصل شایسته سالاری در پروسه استخدام اطمینان داده شد.

 12-Mizan95-Manabi.JPG