صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 7 سنبله 1395 هجری شمسی

کنفرانس بررسی چگونگی عرضه خدمات صحی ( چالش ها وراه حل ها) ؛ ازسوی کمیسیون رفاه عامۀ مجلس سنا به کمک مالی موسسه البا امروزدرهوتل انترکانتنینتال برگزار گردید.

 7-Sunbola95-KNF1.JPG

دراین کنفرانس که احمد ضیأ مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور درامورحکومتداری خوب، انجنیرحسیب الله کلیمزی نایب دوم مشرانوجرگه، مولوی عبدالله قرلق منشی مجلس، داکترفیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه، برخی سناتوران، سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه وسايرين اشتراک داشتتند؛ نخست نثاراحمد حارس رئیس کمیسیون مذکور، ضمن ذکر برخی پیشرفت‌ها درعرصه طبابت درکشور؛ یافته های این کمیسیون را درمورد ارایه خدمات صحی از طریق شفاخانه های خصوصی ودولتی، معیاری نبودن لابراتوارها، تشخیص نادرست بیماری‌ها، گرانفروشی ادویه و فروش دوا های تاریخ گذشته به ویژه در ولایات، استخدام افراد غیرمسلکی دردواخانه ها؛ عدم دسترسی شهروندان درمناطق دوردست به خدمات صحی، نبود مراکزصحی ولادی ونسایی درولسوالی‌ها، فعالیت برخی داکتران خارجی بدون داشتن مجوز، مراعات نشدن حفظ الصحه محیطی وسایر نارسایی های دیگر یاد آوری نمود، که بر چالش های عمده طبابت درکشور دلالت می كند.

متعاقباً احمد ضیأمسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور درامورحکومتداری خوب تلاش‌های کمیسیون رفاه عامه رادرزمینه ارایه این گزارش، تایید نموده گفت درجامعه ما صحت عامه درپهلوی آموزش وپرورش ازاهمیت ویژه ی برخوردارمی باشد که باید هرشهروند ازخدمات صحی برخوردارگردد وافزود باوجودیکه کارهای دربخش خدمات صحی صورت گرفته است ولی هنوزهم چالش های عمده حیات مردم را از کمبود خدمات صحی تهدید می کند که در ولسوالی ها ودهات متخصصین طبی وجود نداشته ،سطح مرگ ومیرمادران واطفال هم نسبت به کشورهای همسایه بیشتراست وافزود هموطنان ما سالانه بیش ازیک ملیارد دالررا بخاطرتداوی به خارج ازکشوربه مصرف می رسانند.

نماینده فوق العاده رئیس جمهور درامورحکومتداری خوب ضمن تاکید برجلوگیری ازورود ادویه و خوراکه ها بی کیفیت گفت مسوولان وزارت صحت عامه مصمم اند تا عرضه خدمات صحی درکشور بهبود یابد.

هکذا دراین کنفرانس انجنیرحسیب الله کلیمزی نایب دوم مجلس طی صحبتی یاد آورشد که افغانستان درشرایط کنونی علاوه ازمشکلات صحی با تروریزم، افراط گرایی وفساد اداری مواجه بوده وکارهای که دربخش صحی انجام شده بسنده نمی باشد ووقت آن رسیده که مقامات عالیه وشهروندان متحدانه دربخش های متذکره اقدامات جدی نمایند تا شرایط عرضه خدمات صحی متوازن درکشورمساعد گردد واطمینان داد که پیشنهادات شرکت کننده گان حاضر را از طریق کمیسیونهای مشرانوجرگه مورد پیگیری قرارخواهند داد.

همچنان دراین نشست داکترفیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه، ضمن تایید مشکلات دربخش های صحی درمورد علل وعوامل، چالشهای یاد شده ابراز نظرنموده گفت دسترسی به خدمات صحی حق هرشهروند بوده که تاحال شصت فیصد ازنفوس کشور ازآن مستفید شده است وتااخیرسال جاری ، 370 مرکزجدید بخاطرعرضه خدمات صحی به بهره برداری سپرده خواهند شد وافزودبرای هرفرد کشوربراى خدمات صحى پنج دالرمد نظرگرفته شد که کافی نمی باشد واین وزارت به خاطرکنترول ادویه، اداره تنظیم امورادویه را ایجاد وعنقریب یک مرکز لابراتوارمجهز ومعیاری نیز درشهرکابل افتتاح خواهند شد.

7-Sunbola95-KNF2.JPG 

دراخیراین کنفرانس پس ازپرسش ها وپاسخ ها میان شرکت کننده گان ومسوولان حکومتی، قطعنامه یازده ماده ی ازسوی طیبه زاهدی معاون کمیسیون رفاه عامه که شامل معیاری سازی خدمات لابراتواری، خدمات صحی متوازن، توجه جدی به بخش های نسایی وولادی، تعین فیس مناسب، جلوگیری ازورود ادویه بی کیفیت وقاچاق آن، قانونمند سازی سکتورخصوصی، تطبیق مواد قانون محیط زیستی وبرخی مسایل دیگر می باشد قرائت گردیده وقرارشد تا این قطعنامه بخاطرتطبیق آن عنوانی رئیس جمهور، رئیس اجرائیه وسایرمسوولان ارسال گردد.