صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 2 حوت 1394 هجری شمسی

     فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، پس ازچاشت روزیکشنبه درجمع ازخبرنگاران درمورد چگونگی برگزاری دورچهارم نشست چهارجانبه صلح روشنی انداخته،گفت مردم افغانستان به این گفتگو ها خوشبین بوده وخواهان صلح وثبات دایمی، قطع جنگ وخونریزی درکشور می باشد.

8-Qaws94-KAN1.JPG

   رئیس مشرانوجرگه ضمن تاکید برضرورت تامین صلح درکشور ومنطقه گفت،امیدواریم کشورهای چین وامریکا که دراین نشست به حیث ناظرحضوردارند؛ حکومت پاکستان را وادار سازد تا طالبان را به میز مذاکره بکشانند؛ زیرا که آنکشور همواره با چال ونیرنگ بادولت افغانستان بازی دوگانه را به پیش میبردمسلمیار ضمن حمایت از پروسه صلح گفت ایجاب می نماید حکومت افغانستان درپهلوی پیش برد مذاکرات صلح؛ آماده گی های شانرا در مقابله با تروریستان افزایش دهندوافزود حکومت باید از چند پارچگی طالبان استفاده اعظمی نماید.

   رئیس مشرانوجرگه به پاسخ سوالی درمورد فرمان تقنینی رئیس جمهور کشور پیرامون قانون تشکیل، وظایف وصلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی، گفت صدور فرمان تقنینی ازصلاحیتهای رئیس جمهور بوده،حینیکه غرض طی مراحل به شورای ملی مواصلت نموده روی آن مشرانوجرگه بحث وتصمیم اتخاذ خواهند کرد..

 

ShareThis Copy and Paste
ShareThis Copy and Paste
ShareThis Copy and Paste
 
 
 
Share
ShareThis Copy and Paste
 
 
 
Share