صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

مصوبات جلسات عمومی مشرانوجرگه

 

(قوانین ،معاهدات ،میثاقها ،لوایح داخلی، طرحها )

دوره شانزدهم شورای ملی 6/11/1389- 1/11/1394

 

در سال اول تقنینی (1389-1390)

اجلاس اول از 6 دلو1389 الی 15 جوزا 1390 (5) سند تصویب شده است .

اجلاس دوم از 1/اسد/1390 الی 15/قوس /1390 (19) سند تصویب شده است .

مجموعا  (24)  سند تصویب گردیده است .

 

در سال دوم تقنینی (1390-1391)

اجلاس اول از 1/دلو1390 الی 15 جوزا 1391 (12) سند تصویب شده است .

اجلاس دوم از 1/اسد/1391 الی 30/جدی /1391 (40) سند تصویب شده است .

مجموعا (52 )  سند تصویب گردیده است .

 

در سال سوم تقنینی(1391-1392)

اجلاس اول از 16/حوت/1391 الی 31/ سرطان/ 1392  (11) سند تصویب گردیده است.

اجلاس دوم از 16/ سنبله /1392 الی 30/جدی / 1392(16) سند تصویب گردیده است.

 مجموعا (27)  سند تصویب گردیده است.

 

درسال چهارم تقنینی ( 1392- 1393)

اجلاس اول از 16 /حوت 1392 الی 31/سرطان/ 1393  (27) سند تصویب گردیده است.

اجلاس دوم از 16 /سنبله 1393 الی 30/ جدی/ 1393(11) سند تصویب گردیده است.

 مجموعا (38) سند تصویب گردیده است.

 

درسال پنجم تقنینی ( 1393- 1394)

اجلاس اول از 16 / حوت/ 1393 الی 31/سرطان/ 1394 (  ) سند تصویب گردیده است.

اجلاس دوم از 16 /سنبله/ 1394 الی 30/ جدی/ 1394 (    ) سند تصویب گردیده است.

 مجموعا () سند تصویب گردیده است.

معلومات تفصیلی در مورد اسناد تصویب شده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال اول دورشانزدهم تقنینی

1389- 1390

اجلاس اول از 6/دلو /1389 الی 15 /جوزا /1390

 

1-  تصویب نظریات مشورتی درمورد بودجه ملی سال 1390

2- تصدیق کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت13 دسامبر 2006 م

3- تصدیق موافقتنامه بین الحکومتی  در رابطه با تطبیق پروژه پایپ لاین گاز میان افغانستان،پاکستان،ترکمنستان،وهندوستان.

4- تصدیق کنوانسیون منع مهمات خوشه ای.

5- تصویب تعدیلات قانون امورذاتی افسران وبرید ملان اردوی ملی وفرمان شماره (60) مورخ26/5/1389 ریاست جمهوری درمورد حذف وتعدیل برخی ازمواد قانون مذکور.

 

اجلاس دوم از 1/اسد / 1390 الی 15/قوس 1390

1- تصویب قانون تنظیم امورجنگلات .  17/5/1390

2- تصدیق اطلاعیه مشترک در رابطه به ایجاد روابط دیپلوماتیک میان ج.ا.افغانستان و فیجی

3- تصدیق موافقتنامه تاسیس روابط دیپلوماتیک میان ج.ا.افغانستان وحکومت شاهی بوتان

4- تصدیق اطلاعیه رسمی مشترک در رابطه به ایجاد روابط  دیپلوماتیک میان ج.ا. افغانستان وکشورمونته نگرو

5- تصدیق موافقتنامه بین دولت های ج.ا.افغانستان وپاکستان به منظورتنظیم عبور ومرور ترانزیتی از طریق هردو کشور/مقدمه و58 ماده

6- تصدیق منشوراجتماعی کشورهای (سارک) جهت همکاری های منطقوی /مقدمه و12 ماده

7- تصویب نظریات مشورتی درمورد ضمیمه بودجه سال 1390 ( جبران کاهش سرمایه  بانک مرکزی و مصارف خط اهن حیرتان - مزارشریف

8- تصویب قانون استرداد مظنونین، متهمین و محکومین

9- تصویب طرح تعدیل جز(7) ماده دوم قانون امورمالی ومصارف عامه (تغیر سال مالی  به ماه جدی)

10- تصویب قانون اتاق تجارت وصنايع افغانستان

11- تصویب قانون اماده گی مبازره با حوادث

12- تصدیق بروتوکول یادداشت تفاهم لوله های ابگذر میان ج.ا.افغانستان وجمهوری تاجکستان

13- تصدیق موافقتنامه  همکاری های تجارتی واقتصادی میان افغانستان و روسیه

14- تصدیق تفاهم نامه همکاری درزمینه مهارتهای فنی وتوسعه منابع انسانی میان وزارت کار وامور اجتماعی افغانستان وایران

15-  تصدیق یادداشت تفاهم میان ج.ا.افغانستان ودولت مالیزیا درمورد استقرار نیروهای نظامی مالیزیا به افغانستان

16- تصدیق موافقتنامه تاسیس بانک مواد غذایی سارک

17-  تصدیق موافقتنامه ایجاد پوهنتون جنوب اسیا (سارک)

18- تصدیق موافقتنامه میان ج.ا.افغانستان و ج. تاجکستان در رابطه به تجارت ترانزیتی

19- تصدیق موافقتنامه میان ج.ا.افغانستان ودولت امارات متحده عربی در مورد مساعدت قضایی درمسایل مدنی و تجارتی.

 

 

سال دوم تقنینی :

1390 - 1391

اجلاس اول از 1/دلو / 1390 الی 15/جوزا/ 1391

 

 1- تصویب نظریات مشورتی مشرانوجرگه درمورد طرح بودجه ملی سال 1391

2- تصدیق قرار داد دوستی وهمکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و ترکمنستان

3- تصدیق  موافقتنامه تاسیس سازمان بین المللی انکشاف حقوق (ای دی ال او)

4- رد موافقتنامه تخنیکی نظامی فی ما بین نیروهای بین المللی  همکاری امنیت(ایساف) و اداره موقت افغانستان.

5- تصدیق موافقتنامه همکاری استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری هند

6- چارچوب موافقتنامه پایپ لاین گازمیان افغانستان ،ترکمنستان ،پاکستان وهند

7- موافقتنامه افغانستان وایتالیادرموردتمویل تطبیق برنامه ها وحمایت ازبرنامه زراعت وانکشاف دهات درولایات غربی

8- تصویب طرح قانون هوانوردی ملکی

9- تصویب طرح ایزاد جز 11 درماده 41 قانون کار

10- تصدیق موافقتنامه همکاری های درازمدت ستراتیژیک میان دولت ج.ا.افغانستان و ایالات متحده امریکا

11- تصویب طرح قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه

12- تصویب طرح تعدیل فقره سوم ماده 63 قانون مبارزه علیه  مسکرات ومواد مخدر وکنترول ان.

 

اجلاس دوم از 1/اسد / 1391 الی 1/دلو/ 1391

 

 

1- تصویب تعدیل برخی مواد قانون محابس وتوقیف خانه ها.

2-  تصویب تعدیل مجدد فقره یک ماده 16 قانون مراکز اصلاح وتربیت اطفال

3- تصویب طرح قانون امورذاتی پولیس

4- تصویب طرح قانون محصول حق العبور

5- تصویب طرح قانون اداره عالی تفتیش

6- تصویب طرح قانون استندرد ملی

7- تصویب طرح اعضا درمورد کارمندان دیپلوماتیک وقونسلی

8- تصدیق یادداشت تفاهم درمورد تاسیس روابط دیپلوماتیک میان افغانستان وجمهوری دومینیکن

9- تصدیق پروتوکول منعقده میان حکومت ج.ا.افغانستان وجمهوری ترکیه راجع به تعلیمات قطعات پرسونل قوای زمینی افغانستان درترکیه

10- تصدیق الحاق ج.ا.افغانستان به پرتوکول اصلاحی معاهده یگانه مواد مخدر سال 1961 م برابر با 1340 ه ش

11- تصدیق اساسنامه مرکز بین المللی  مطالعه ، حفظ وبازگردانی ملکیت های فرهنگی

12- تصدیق سند همکاری استراتیژیک دوامدار میان ج.ا.افغانستان و دولت شاهی بریتانیا وایرلند شمالی

13- تصدیق موافقتنامه همکاری درازمدت دوجانبه میان ج.ا.افغانستان وجمهوری ایتالیا

14- تصدیق کنواسیون بین المللی  برای سرکوبی تروریزم(دهشت گری) اتومی

15- تصدیق موافقتنامه سازمان همکاری های منطقوی جنوب اسیا (سارک) پیرامون تجارت خدمات

16- تصدیق معاهده دوستی وهمکاری میان ج.ا.افغانستان وجمهوری فرانسه

17- تصویب طرح تعدیلات دربرخی ازمواد قانون صحت عامه

18- تصویب ضمیمه شماره پنجم قانون خدمات ملکی

19-     تصویب پروگروام ارتقای ظرفیت وتداوم تعلیم وتحصیل زنان

20-     تصویب تعدیلات در قانون حقوق وامتیازات معلولین

21-     تصویب تعدیلات در قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین

22-     تصویب قانون تشکیل،وظایف وصلاحیت های کمیسیون  مستقل انتخابات

23-     تصویب طرح قانون منع احتکار

24-     تصویب طرح قانون احصاییه

25-     تصویب طرح تعدیل وایزاد دربرخی مواد قانون مالیا ت برعایدات

26-     تصویب طرح تعدیل ماده 61 قانون اداره مالی  ومصارف عامه

27-     تصویب مسوده بودجه ملی سال 1392

28-     تصویب طرح قانون جمعیت ها

29- تصدیق موافقتنامه همکاری های دراز مدت فراگیر میان افغانستان واسترالیا

30- تصدیق موافقتنامه همکاری دوجانبه میان افغانستان وجمهوری فدرال المان

31- تصدیق موافقتنامه تاسیس اکادمی بین المللی ضد فساد بحیث یک سازمان بین المللی

32- تصدیق پروتوکول کیوتو درمورد کنواسیون تغیرات اقلیم(درچاچوب کنواسیون ملل متحد تغیراقلیم)

33- تصدیق کنوانسیون سارک راجع به  همکاری های محیط زیست میان افغانستان وکشورهای عضو سارک

34- تصدیق پروتوکول کارتاجینا درمورد حفظ حیات، مربوط کنوانسیون تنوع بیولوژیکی

35- تصدیق موافقتنامه چند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشورهای محاط به خشکه درحال توسعه

36- تصدیق کنوانسیون استاکهلم پیرامون الاینده های مقاوم عضوی

37- تصدیق کنوانسیون روتردام پیرامون توافق مبنی براطلاع قبلی ازتجارت بین المللی یک تعداد مواد کیمیاوی وحشره کش خطرناک

38- تصدیق کنوانسیون باسیل درباره کنترول انتقالات فرامرزی زباله های خطرناک ودفع انها

39- تصدیق معاهده پیمان انرژی واسناد چهارچوب قانونی برای همکاری بین المللی انرژی

40- تصدیق اساسنامه اژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال سوم تقنینی :

1391 - 1392

اجلاس اول از 16/حوت / 1391 الی 31/سرطان/ 1392

 

تصویب قوانین تصدیق معاهدات ومیثاقهای بین المللی: :

1-      تصویب طرح تعدیل در قانون تنظیم خدمات مخابراتی

2-      تصویب طرح قانون انتخابات

3-      تصویب طرح تعدیل ماده 102 قانون مالیات برعایدات

4-      تصویب تعدیلات قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات

5-      تصویب طرح قانون تنظیم  معاش ومصارف رئیس جمهوری افغانستان

6-      تصویب طرح قانون معاشات مقامات دولتی

7-       تصویب طرح قانون قضایای دولت.     

8-      تصویب تعدیل فقره یک ماده 72 قانون مالیات برعایدات

9-      تصدیق منشور سازمان همکاری های اسلامی

10-   مسترد نمود ن پروتوکول در ارتباط به همکاری میان وزارت امورخارجه ج.ا. افغانستان و وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجکستان.

11-   تصدیق کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی 1358 هجری .

 

اجلاس دوم از 16/سنبله / 1392 الی 30/جدی/ 1392

1-      رد طرح ارتقای ریاست ارگانهای محلی  به وزارت امور ولایات.

2-      تصویب ضمیمه شماره چهار قانون محصول خدمات شهری.

3-      بصویب طرح تعدیل وازدیاد در قانون رسانه های همگانی.

4-      تصویب طرح قانون ثبت احوال نفوس.

5-      تصویب بودجه ملی سال 1393 .

6-      تصویب تعدیلات در اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه.

7-      تصویب طرح تقنینی اعضاء درمورد حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی.

8-      تصویب فرمان تقنینی در مورد اختصاص یک کرسی در ولسی جرگه برای اهل هنود و سیک افغانستان.

9-      تصدیق یاد داشت تفاهم میان دولت ج.ا افغانستان ودولت شاهی بریتانیا وایرلند شمالی در رابطه به فراهم اوری پرسونل نیروهای مسلح بریتانیا به اکادمی نظامی افسران اردوی ملی  افغانستان.

10-   تصدیق موافقتنامه همکاریهای استراتیژیک دولت ج.ا. افغانستان  ودولت شاهی دنمارک.

11-   تصدیق موافقتنامه دوستی وهمکاری میان افغانستان و اندونیزیا.

12-   تصویب طرح قانون سرپرستی اطفال

13-   تصویب طرح قانون تشکیل وصلاحیت محاکم خاص

14-   تصویب طرح قانون اجراات جزایی

15-   تصویب قانون نمایندگی تجارتی

16- تصدیق موافقتنامه همکاریهای همه جانبه میان افغانستان و حکومت شاهی عربستان سعودی.

 

 

 

 

 

 

 

     سال چهارم تقنینی :

1392 - 1393

اجلاس اول از 16/حوت / 1392 الی 31/سرطان/ 1393

 

1- تصویب طرح قانون قراردادهای تجارتی.

2- تصویب طرح قانون كنترول تنباكو و دخانيات.

3- تصویب طرح قانون شوراهای ولایتی.

4- تصویب فرمان تقنینی درمورد تعدیل بعضی مواد قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه.

5- تصویب طرح قانون غصب وتصرف غیرقانونی املاک دولتی وغیر دولتی.

6- تصویب طرح قانون مالیه بر افزایش ارزش.

7- تصویب طرح اعضا درمورد تعدیل ماده 19 قانون انتخابات.

8- تصویب طرح قانون معادن.

9- رد طرح تعدیل ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال.

10-   رد طرح تعدیل ماده 179 قانون اصول محاکمات مدنی.

11-   تصویب طرح تعدیل ماده 26 قانون اجراات جزایی.

12-   تصویب طرح تعدیل فقره سوم ماده 67 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه.

13-   تصویب طرح قانون جلوگیری ازتمویل تروریزم.

14-   تصویب طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول وعواید ناشی از جرایم.

15-   رد طرح لغو اداره مبارزه علیه فساد اداری.

16-   رد طرح تغییر شخصیت حقوقی تصدی ارزاق و سیلوها به شرکت موادغذایی افغان.

17- تصویب طرح حکومت درمورد تعدیل ماده 52 قانون ترافیک جاده وازدیاد فقره دوم درماده 52 قانون مذکور.

18-   رد طرح ولسی جرگه پیرامون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی.

19-  تصویب طرح قانون حمایت اجتماعی.

20-    تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات.

21-  تصدیق موافقتنامه همکاری میان افغانستان وفنلند.

22- تصدیق موافقتنامه روی همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و کشورشاهی ناروی.

23- تصدیق منشور بنیاد علمی ایکو.

24- تصدیق منشور نهاد تعلیمی سازمان همکاریهای اقتصادی اسیا (ایکو).

25- تصدیق کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله وری.

26- تصدیق پروتوکول الحاقی کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی درمورد بازدارندگی،فرونشانی وتعزیز قاچاق انسان بویژه زنان واطفال.

27- تصدیق کنوانسیون لاهه سال 1954م برای حمایت ازاموال فرهنگی درخلال منازعات مسلحانه

 

تدویرجلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی

1- در مورد طرح قانون قراردادهای تجارتی.

2- درمورد طرح تعدیل فقره سوم ماده 67 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه.

3- درمورد طرح قانون معادن.

4- درمورد طرح قانون مصئونیت وحقوق اعضای شورای ملی.

5- درمورد طرح اعضا درباره تعدیل ماده 19 قانون انتخابات.

 

اجلاس دوم از 16/سنبله / 1393 الی 30/جدی/ 1393

 

1- تصویب طرح قانون طرح قانون تعزیه داری.

2- تصویب طرح قانون طرح قانون معاهدات ومیثاق های بین المللی.

3- تصویب طرح تعدیل، ایزاد والغای برخی از مواد قانون ثبت علایم تجارتی.

4- تصویب قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی.

5- تصویب طرح قانون طرح بودجه مالی سال 1394.

6- تصویب طرح تعدیلات در قانون احصاییه.

7- تصویب طرح طرح تعدیل وحذف برخی مواد قانون معادن

8-  تصدیق موافقتنامه فیما بین جمهوری اسلامی افغانستان، چبن و تاجکستان درمورد نقطه اتصال سرحدی میان سه کشور.

9- تصدیق تعدیل درپراگراف اخیر مقدمه موافقتنامه همکاری میان فغانستان و المان.

10- تصدیق قراردادهمکاری های امنیتی و دفاعی میان ج.ا. افغانستان وایالات متحده امریکا.

11- تصدیق قراردادمیان ج.ا. افغانستان وسازمان پیمان اتلانتیک شمالی  (ناتو) پیرامون نحوه حضورنیروها و پرسونل ناتو و پیشبرد فعالیت های توافق شده زیر رهبری ناتو..

 

تدویرجلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی

 

1- در مورد طرح قانون تعزیه داری.

2- درمورد طرح قانون معاهدات ومیثاق های بین المللی.

3- درمورد طرح قانون معادن.

4- درمورد طرح تعدیلات در قانون احصاییه.

 


 سال پنجم تقنینی :

1393 - 1394

اجلاس اول از 16/حوت / 1393 الی 31/سرطان/ 1394