صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷
Fatima-Akbari-Daikondi.JPG

فاطمه اکبری
سناتور ولایت دایکندی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص  :   سناتور فاطمه اكبری

نام پدر        :   شیرعلی

کمیسیون مربوطه :   عضؤ کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی(ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات)

سال تولد     :    1353

سكونت اصلی :  قریه پشتروق  ولسوالی خد یرولایت دایكندی

سكونت فعلی :  ناحیه سیزدهم  كابل

حالت مدنی    :  متاهل

تحصیل         : لیسانس حقوق

حوزه انتخاباتی : دایكندی

سابقه كاری      :

 19سال رئیس امورمهاجرین درملل متحد ،

از سال 1383 بدین سو كارمند دروزارت امورزنان ،

اجرای وظیفه درپوهنتون امریكایی دربخش پلان سازی،

گذشته سیاسی : ندارد

Wac.org44@gmail.com ایمیل آدرس :

شماره های تماس: 0799343819