صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸
Fatima-Akbari-Daikondi.JPG

فاطمه اکبری
سناتور ولایت دایکندی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص  :   سناتور فاطمه اكبری

نام پدر        :   شیرعلی

کمیسیون مربوطه :   عضؤ کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی(ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات)

سال تولد     :    1353

سكونت اصلی :  قریه پشتروق  ولسوالی خد یرولایت دایكندی

سكونت فعلی :  ناحیه سیزدهم  كابل

حالت مدنی    :  متاهل

تحصیل         : لیسانس حقوق

حوزه انتخاباتی : دایكندی

سابقه كاری      :

 19سال رئیس امورمهاجرین درملل متحد ،

از سال 1383 بدین سو كارمند دروزارت امورزنان ،

اجرای وظیفه درپوهنتون امریكایی دربخش پلان سازی،

گذشته سیاسی : ندارد

Wac.org44@gmail.com ایمیل آدرس :

شماره های تماس: 0799343819