صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹
Fatima-Akbari.jpg

فاطمه اکبری
سناتور ولایت دایکندی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص      :        فاطمه اكبری

نام پدر             :      شيرعلي

سمت               :       عضومشرانوجرگه

سال تولد          :        ۱۳۵۳

سکونت اصلی    :        قريه پشتروق  ولسوالی خدير ولايت دايكندی

سکونت فعلی     :        ناحيه سيزدهم شهركابل

حالت مدنی        :        متاهل

تحصیل            :         ليسانس حقوق

حوزه انتخاباتی  :         ولایت دايكندی

سابقه کاری     :         نزده سال رئيس امورمهاجرين درملل متحد ،از سال ۱۳۸۳ بدین سو كارمند در وزارت امورزنان واجرای وظيفه درپوهنتون امريكای دربخش پلان سازی کارکرده است.

گذشته سیاسی   :       

ایمیل آدرس       :            Wac.org44@gmail.com

شماره تماس     :    ۰۷۹۹۳۴۳۸۱۹ و ۰۷۶۶۳۴۳۸۱۹