صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹
Safiullah-Hashimi.jpg

 سید صفی الله هاشمی
سناتور ولایت سمنگان
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص      :        سيد صفي الله هاشمی

نام پدر             :      مير عزيزالله

سمت               :        عضومشرانوجرگه

سال تولد          :        ۱۳۳۰

سکونت اصلی    :        قريه ده اصل  ولسوالي خرم وسارباغ  ولايت سمنگان

سکونت فعلی     :        خيرخانه كابل

حالت مدنی        :        متاهل

تحصیل            :         ليسانس منجمنت وصنايع

حوزه انتخاباتی  :         سمنگان

سابقه کاری     :       ازسال ۱۳۵۶ الي۱۳۶۰ کارمند درمربوطات وزارت معادن وصنايع ازسال ۱۳۶۰ الي۱۳۸۲ درمربوطات وزارت امورداخله بعد ازاخذ تقاعد به رتبه سمونوال ازسال ۱۳۸۲الي ۱۳۹۳معلم ، درجريان وظيفه ازسال ۱۳۷۴الی۱۳۷۷باحفظ  رتبه نظامي رئيس تلويزيون وبعداً به حيث رئيس اطلاعات وفرهنگ ولايت سمنگان ايفاي وظيفه نموده است .

گذشته سیاسی   :    

ایمیل آدرس       : Agha-555.Hashimi@gmail.com             

شماره تماس     :    ۰۷۷۲۵۰۰۴۰۵