صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲ سنبله ۱۳۹۸
hotak.JPG

حاجی محمد حسن هوتک
سناتور انتصابی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص : سناتور حاجی محمدحسن هوتک                                    

نام پدر       : شیریعقوب خان 

کمیسیون مربوطه    : معاون کمیسیون امور تقنینی ، عدلی و قضایی ، نظارت حقوقی ، حقوق بشر،اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری

 تاریخ تولد : 1332      

محل تولد   : قریه مندین خیل  ولسوالی شینکی ولایت  زابل

سکونت اصلی :  قریه مند ین خیل  ولسوالی شینکی ولایت  زابل       

سکونت فعلی  :  ناحیه( 5 )شهر کابل

حالت مدنی     :  متاهل

تحصیل          : 14پاس

حوزه انتخاباتی : انتصابی

سابقه کاری     : معلم ، سرمعلم و مستوفی

گذشته  سیاسی : حزب اسلامی افغانستان

 شماره تماس   : 0700353124