صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۳ میزان ۱۴۰۱
faridakochi.bmp

فریده کوچی
سناتور انتصابی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص : سناتور فریده کوچی

نام پدر       : غلام محمد

کمیسیون مربوطه :  منشی کمیسیون امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی

سال تولد    : 1343

محل تولد   :  مرکزولسوالی بلخ ولایت بلخ

سکونت اصلی : مرکزولسوالی بلخ ولایت بلخ

سکونت فعلی  :  بندر کلفت  ولسوالی بلخ ولایت بلخ

حالت مدنی     :  متاهل

تحصیل          :  ابتداییه

حوزه انتخاباتی : انتصابی

شماره های تماس:0778653255-0708795555