صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲ سنبله ۱۳۹۸
sdiqabalkhi.JPG

صدیقه بلخی
سناتور انتصابی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص :  سناتور صدیقه بلخی                                       

نام پدر      :  شهید سید اسماعیل بلخی

سمت        :  عضؤمشرانوجرگه  

تاریخ تولد  :  1329

محل تولد   :   مزارشریف

سکونت اصلی :  شهرکابل

سکونت فعلی  :  شهرکابل

 حالت مدنی   :   متاهل

 تحصیل       :   لیسانس شرعیات

تالیفات        :  مقالات تحت عناوین مختلف سیاسی واجتماعی درنشرات

حوزه انتخاباتی : انتصابی

سابقه کاری     :

عضؤکمیسیون تدقیق قانون اساسی،

رئیس مرکزفعالیتهای سیاسی فرهنگی  ارشاد،

وزیرامورشهداومعلولین،

رئیس آموزشگاه خیاطی بیوه زنان ،

رئیس آموزشگاه اطفال  یتیم ،

 رئیس عمومی بنیاد عالی علمی پژوهشی شهید بلخی ،

مدیرمسوول وصاحب امتیاز مجله ارشاد النسوان،

رئیس انجمن ارشاد اسلامی زنان افغانستان،

رئیس مرکز تحقیقات مطالعات شهید بلخی،

ایمیل آدرس:          balkhi-sediqa@yahoo.com

شماره تماس: 0700202303