صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۳ میزان ۱۴۰۱
Sdiqa-Balkhi.jpg

صدیقه بلخی
سناتور انتصابی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص           :           صدیقه بلخی

نام پدر                 :         شهید سید اسماعیل بلخی

سمت                   :        عضومشرانوجرگه

سال تولد               :           ۱۳۲۹

سکونت اصلی      :        شهرکابل

سکونت فعلی     :        شهرکابل

حالت مدنی            :        متاهل

تحصیل            :         لیسانس شرعیات

تالیفات            :    مقالات تحت عناوین مختلف سیاسی واجتماعی درنشرات

حوزه انتخاباتی  :         انتصابی

سابقه کاری         :          عضوکمیسیون تدقیق قانون اساسی،رئیس مرکزفعالیتهای سیاسی فرهنگی  ارشاد،وزیرامورشهداومعلولین،رئیس آموزشگاه خیاطی بیوه زنان ،رئیس آموزشگاه اطفال  یتیم ، رئیس عمومی بنیاد عالی علمی پژوهشی شهید بلخی ،مدیرمسوول وصاحب امتیاز مجله ارشاد النسوان، رئیس انجمن ارشاد اسلامی زنان افغانستان،رئیس مرکز تحقیقات مطالعات شهید بلخی.

گذشته سیاسی   :    

ایمیل آدرس       :          balkhi-sediqa@yahoo.com

شماره تماس     :    ۰۷۰۰۲۰۲۳۰۳