صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱ حوت ۱۳۹۸
shirmamadakhondzada.JPG

الحاج شیر محمد آخندزاده
سناتور انتصابی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص :  سناتور الحاج شیرمحمدآخندزاده

نام پدر       :  ملامحمدرسول آخندزاده 

کمیسیون مربوطه  :  عضؤ کمیسیون شوراهای ولایتی ، ولسوالیها و مصونیت و امتیازات اعضای جرگه

تاریخ تولد  :  1349

سکونت اصلی  : قریه نیچه ولسوالی کجکی هلمند  

سکونت فعلی   : خوشحال خان مینه ، ناحیه (5) شهر کابل

حالت مدنی      : متاهل

تحصیل           : لیسانس حقوق

تالیفات           : یک کتاب درعلوم دینی

حوزه انتخاباتی : انتصابی     

سابقه کاری     :

قوماندان جهادی درولسوالی کجکی ،

 معاون ولسوالی موسی قلعه،

عضؤجرگه قانون اساسی ،

والی اسبق ولایت هلمند ،

قوماندان امنیه موسی  قلعه،

عضؤ جلسه بن وروم ،

عضؤلویه جرگه اضطراری،

گذشته سیاسی : اشتراک درجهادومقاومت درمقابل القاعده وطالبان.

شماره های  تماس :      1079960000و0797638592،0700000318