صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۸
shirmamadakhondzada.JPG

الحاج شیر محمد آخندزاده
سناتور انتصابی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص :  سناتور الحاج شیرمحمدآخندزاده

نام پدر       :  ملامحمدرسول آخندزاده 

کمیسیون مربوطه  :  عضؤ کمیسیون شوراهای ولایتی ، ولسوالیها و مصونیت و امتیازات اعضای جرگه

تاریخ تولد  :  1349

سکونت اصلی  : قریه نیچه ولسوالی کجکی هلمند  

سکونت فعلی   : خوشحال خان مینه ، ناحیه (5) شهر کابل

حالت مدنی      : متاهل

تحصیل           : لیسانس حقوق

تالیفات           : یک کتاب درعلوم دینی

حوزه انتخاباتی : انتصابی     

سابقه کاری     :

قوماندان جهادی درولسوالی کجکی ،

 معاون ولسوالی موسی قلعه،

عضؤجرگه قانون اساسی ،

والی اسبق ولایت هلمند ،

قوماندان امنیه موسی  قلعه،

عضؤ جلسه بن وروم ،

عضؤلویه جرگه اضطراری،

گذشته سیاسی : اشتراک درجهادومقاومت درمقابل القاعده وطالبان.

شماره های  تماس :      1079960000و0797638592،0700000318