صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲ سنبله ۱۳۹۸
zolmaizaboli.jpg

داکتر زلمی زابلی
سناتور ولایت زابل

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص : سناتور داکترزلمی زابلی

نام پدر      : حاجی عبدالرشید خان

کمیسیون مربوطه        : عضؤ کمیسیون سمع شکایات

تاریخ تولد  : 1344

محل تولد   :  شهر قلات مرکز ولایت زابل

سکونت اصلی : شاروالی قلات ولایت زابل

سکونت فعلی  : مکروریان چهارم  شهر کابل

حالت مدنی    :  متاهل

تحصیل        :

ماستر علوم طبی،دیپلوم روانشناسی،محصل صنف چهارم پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی،(اول نمره عمومی درپوهنتون کاردان)

تالیفات      :

دیکشنری انگلیسی به پشتو،اصطلاحات طبی ، ترجمه کتاب جراحی عمومی ازانگلیسی  به پشتو، کتاب راجع به امراض معمول درافغانستان.

حوزه انتخاباتی : ولایت  زابل

سابقه  کاری  :

رئیس شفاخانه دوصد بسترقندهار،

رئیس صحت عامه ولایت زابل ،

رئیس شورای اقوام متحد ولایت زابل ،  

شماره تماس  :  0702242450،0706884753