صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲ سنبله ۱۳۹۸
roshan.JPG

روشن آراالکوزی
سناتور انتصابی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص: سناتور روشن آراالکوزی                      

نام پدر      : میراحمد

کمیسیون مربوطه :  معاون کمیسیون امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی

تاریخ تولد : 1342

محل تولد   : ولایت کنر

سکونت اصلی : ولسوالی سرکانی ولایت کنر

سکونت فعلی  : مکروریان اول  ناحیه شانزدهم  شهرکابل

حالت مدنی     : متاهل

تحصیل          : لیسان حقوق 

حوزه انتخاباتی : انتصابی

سابقه  کاری     : اجرای وظیفه دروزارت کارواموراجتماعی،

پرورشگاه وطن،کودکستانها کوپراتیف دهقانی ،معلم،  وکارهای حرفوی در موسسات.

شماره تماس    : 0799601981