صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸
zormati.bmp

الحاج باز محمد زرمتی
سناتور انتصابی 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص :  سناتورالحاج بازمحمد زرمتی                                                                                                        

نام پدر       :  حاجی  رازمحمدخان زرمتی

کمیسیون مربوطه        :  عضؤ کمیسیون مواصلات و مخابرات ، انکشاف شهری ، تهیه مسکن ، ترانسپورت، هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل

سال تولد    :  1307

محل تولد   :   قریه ملکان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا

سکونت اصلی : قریه سمو زائی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا

سکونت فعلی  : ناحیه(3)شهرکابل

حالت مدنی     : متاهل

تحصیل          : متوسطه

سال فراغت    : 1324 

تالیفات          : تحریر کتاب درباره محبس دهمزنگ و پلچرخی جریان دارد.      

حوزه انتخاباتی : انتصابی

سابقه کاری     : 

وکیل ولسی جرگه دردوره های دوازدهم و سیزدهم،

اجرای وظایف در بخش های مختلف حزب اتحاد اسلامی افغانستان،

معین مالی واداری وزارت سرحدات،

معین وزارت شهداومعلولین،

عضؤشورای  عالی صلح و عضؤ کمیسیون مستقل حل منازعات  ورئیس کمیته جزایی آن کمیسیون ،

گذشته سیاسی : عضؤ اتحاداسلامی افغانستان.

ایمیل آدرس    : BazMohammad_Zormati@Yahoo.com

شماره تماس :0700274466