صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸
zormati.bmp

الحاج باز محمد زرمتی
سناتور انتصابی 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص :  سناتورالحاج بازمحمد زرمتی                                                                                                        

نام پدر       :  حاجی  رازمحمدخان زرمتی

کمیسیون مربوطه        :  عضؤ کمیسیون مواصلات و مخابرات ، انکشاف شهری ، تهیه مسکن ، ترانسپورت، هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل

سال تولد    :  1307

محل تولد   :   قریه ملکان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا

سکونت اصلی : قریه سمو زائی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا

سکونت فعلی  : ناحیه(3)شهرکابل

حالت مدنی     : متاهل

تحصیل          : متوسطه

سال فراغت    : 1324 

تالیفات          : تحریر کتاب درباره محبس دهمزنگ و پلچرخی جریان دارد.      

حوزه انتخاباتی : انتصابی

سابقه کاری     : 

وکیل ولسی جرگه دردوره های دوازدهم و سیزدهم،

اجرای وظایف در بخش های مختلف حزب اتحاد اسلامی افغانستان،

معین مالی واداری وزارت سرحدات،

معین وزارت شهداومعلولین،

عضؤشورای  عالی صلح و عضؤ کمیسیون مستقل حل منازعات  ورئیس کمیته جزایی آن کمیسیون ،

گذشته سیاسی : عضؤ اتحاداسلامی افغانستان.

ایمیل آدرس    : BazMohammad_Zormati@Yahoo.com

شماره تماس :0700274466