صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹
AnarKali-Hunaryar.jpg

داکتر انار کلی هنریار
سناتور انتصابی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص           :           داکتر انارکلی هنریار

نام پدر                 :         کشن سنگهـ هنریار

سمت                   :        عضومشرانوجرگه

سال تولد               :         ۱۳۵۴ 

سکونت اصلی       :        قلعه هندوان ولایت خوست

سکونت فعلی     :        مکروریان چهارشهر کابل

محل تولد          :         کابل

حالت مدنی            :        مجرد

تحصیل            :         پانزده پاس طب دندان

سال فراغت       :         ۱۳۷۴

حوزه انتخاباتی  :         انتصابی

کمیسیون         :         عضو كميسيون امور بين المللی

سابقه کاری         :           معلم ، واکسیناتور، عضو لویه جرگه تصویب قانون اساسی ، عضو جرگه امن افغانستان وپاکستان ، عضو جرگه 

ملی مشورتی صلح ، عضوکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ، فعال حقوق بشروحقوق زن ، رئیس  درشورای زنان اهل هنود وسکهـ 

،عضو جامعه مدنی و عضو لویه جرگه عنعنوی.  

گذشته سیاسی   :       

ایمیل آدرس       :     honaryar786@yahoo.com   Dr.a.k.honaryar@gamail,com              

شماره تماس     :    ۰۷۹۹۷۴۹۴۹۶