صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۳ میزان ۱۴۰۱
AnarKali-Hunaryar.jpg

داکتر انار کلی هنریار
سناتور انتصابی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص           :           داکتر انارکلی هنریار

نام پدر                 :         کشن سنگهـ هنریار

سمت                   :        عضومشرانوجرگه

سال تولد               :         ۱۳۵۴ 

سکونت اصلی       :        قلعه هندوان ولایت خوست

سکونت فعلی     :        مکروریان چهارشهر کابل

محل تولد          :         کابل

حالت مدنی            :        مجرد

تحصیل            :         پانزده پاس طب دندان

سال فراغت       :         ۱۳۷۴

حوزه انتخاباتی  :         انتصابی

کمیسیون         :         عضو كميسيون امور بين المللی

سابقه کاری         :           معلم ، واکسیناتور، عضو لویه جرگه تصویب قانون اساسی ، عضو جرگه امن افغانستان وپاکستان ، عضو جرگه 

ملی مشورتی صلح ، عضوکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ، فعال حقوق بشروحقوق زن ، رئیس  درشورای زنان اهل هنود وسکهـ 

،عضو جامعه مدنی و عضو لویه جرگه عنعنوی.  

گذشته سیاسی   :       

ایمیل آدرس       :     honaryar786@yahoo.com   Dr.a.k.honaryar@gamail,com              

شماره تماس     :    ۰۷۹۹۷۴۹۴۹۶